Co to jest wiara, jak powstała religia i na czym polega chrześcijaństwo?

Zastanawiasz się, czym jest wiara, skąd wzięła się religia i jak rozumieć chrześcijaństwo? Odpowiedzi na te pytania nie są oczywiste, a na pewnym etapie swojego życia każdy ich poszukuje. Jedni pragną wzmocnić swoje wewnętrzne przekonania, natomiast inni chcą obalić funkcjonujące od wieków zasady. W tym artykule nie będziemy rozstrzygać, kto ma rację. Zamiast tego w skrócie dowiesz się wszystkiego, co najważniejsze na temat wiary, religii i dominującego wśród ludzi chrześcijaństwa.

Czym jest wiara?

Wiara jest bardzo często kojarzona z religią, choć wspomniane pojęcia nie oznaczają tego samego. W przypadku wiary mowa o wewnętrznym przekonaniu człowieka, który uznaje istnienie kogoś lub czegoś, zwykle Boga albo sił nadprzyrodzonych, mimo braku dowodów. Ściśle wiąże się ze sferą duchowo-psychologiczną. Religia wynika z wiary – nie na odwrót. Jeśli taki przypadek zachodzi u Ciebie, powinieneś zastanowić się, czy szczerze wyznajesz swoją wiarę.

Jakie korzyści daje wiara?

Doświadczenia większości ludzi potwierdzają, że wiara pomaga radzić sobie w trudnych sytuacjach. Dzięki niej odczuwasz pozytywne nastawienie do otaczającego Cię świata. Tym samym optymistyczniej spoglądasz na nadarzające się problemy i nawet w ciężkich chwilach nie tracisz nadziei na lepsze jutro. To przekłada się na przyjazne relacje z bliskimi, przyjaciółmi, a także obcymi osobami. 

Kim jest ateista?

Ateista odrzuca wiarę, ponieważ w życiu kieruje się rozumem i logiką. Nie uznaje istnienia Boga, ani sił nadprzyrodzonych, jeśli nauka go nie udowodniła. Różni się zatem od niewierzącego, gdyż ten ma wątpliwości, ale nie zaprzecza całkowicie możliwości występowania innych, niewidzialnych rzeczywistości. Ateista nie akceptuje takiego myślenia. Dla niego znaczenie ma tylko widoczny gołym okiem świat natury.

Co to jest religia?

Religia jest naturalną konsekwencją wyznawania wiary przez człowieka. Powstała w wyniku rozprzestrzeniania się wspólnych przekonań między ludźmi. Obejmuje konkretne symbole i zasady, których należy przestrzegać w danej społeczności. Skupia wokół siebie grono zwolenników zgadzających się ze sobą w kluczowych kwestiach.

Jakie są rodzaje religii?

Na świecie występuje religia monoteistyczna i politeistyczna. Pierwsza opiera się na wierze w jednego Boga, autora wszechświata. Z kolei druga głosi bogów równych sobie – czasem pojawia się w niej również postać nadrzędnego boga. Obecnie ludzkość w zdecydowanej większości przyjęła religie monoteistyczne, takie jak chociażby chrześcijaństwo. Dawniej dominowały jednak religie politeistyczne. Najlepszy przykład stanowią mitologie starożytnych Greków i Rzymian.

Ile jest religii na świecie?

Według szacunków współcześni ludzie uznają nawet ponad 4 tys. religii. Liczba robi wrażenie, ale tak naprawdę tylko kilka wyznań odgrywa istotną rolę. Poniżej znajdziesz 5 najpopularniejszych religii w kolejności od najliczniejszej do najmniej powszechnej.

  1. Chrześcijaństwo – jest obecne na wszystkich kontynentach i od dawna cieszy się uznaniem największej grupy wyznawców na ziemi, przekraczającej 2 miliardy osób.
  2. Islam – powstał później niż chrześcijaństwo, ale stale zyskuje nowych sympatyków w różnych częściach globu. Liczy ich zdecydowanie ponad 1 miliard.
  3. Hinduizm – obejmuje grupę wierzeń obecnych głównie na Półwyspie Indyjskim, gdzie powstały i się rozwinęły. Gromadzi około miliarda wiernych.
  4. Buddyzm – religia azjatycka, którą cechuje ściśle filozoficzny charakter. Kieruje się nią pół miliarda ludzi.
  5. Sikhizm i judaizm – dwa niezwiązane ze sobą kulty z kilkudziesięcioma milionami zwolenników każdy. Pierwszy powstał zaledwie kilka wieków temu w Indiach. Drugi stanowi dziś narodowy obrządek Żydów, kiedyś był podstawą dla chrześcijaństwa i islamu.

Gdzie i kiedy narodziło się chrześcijaństwo?

Chrześcijaństwo pojawiło się na terenach historycznego Izraela w prowincji Judea. Narodziło się w I wieku po śmierci Jezusa Chrystusa, który głosił tam swoje nauki. Zgodnie z chrześcijańską Tradycją, był on Synem Boga. Część z ówczesnych wyznawców judaizmu przyjęła jego spojrzenie na naturę Boga Ojca, co zapoczątkowało rozwój chrześcijaństwa.

Jak przebiegała historia chrześcijaństwa?

Po śmierci Jezusa z Nazaretu rozpoczęły się prześladowania chrześcijan przez Rzymian i Żydów odrzucających nową religię. W świat wyruszyli jednocześnie apostołowie rozgłaszający nowinę o Synu Boga narodzonym z Maryi Dziewicy oraz umęczonym na krzyżu i zmartwychwstałym, aby dać zbawienie grzesznikom. Wieść ta docierała do coraz bardziej odległych zakątków globu. Tysiące, a wkrótce miliony osób przyjmowały chrześcijaństwo. Proces ten wzmagał się wraz z krwawymi prześladowaniami. Ludzie byli przekonani, że skoro wyznawcy Chrystusa tak chętnie umierają za swoje poglądy, to muszą być one prawdziwe i warto zaakceptować je w swoim życiu. W kolejnych wiekach chrześcijaństwo stale się powiększało.

Jakie są odłamy chrześcijaństwa?

Na samym początku wszyscy chrześcijanie mieli identyczne wierzenia, zgodne z nauką Jezusa. Z czasem takie same pozostały jedynie kluczowe kwestie, natomiast te mniej istotne uległy zmianom w mniejszych społecznościach. Tak powstały odłamy chrześcijaństwa, które uznają boską i ludzką naturę Jezusa, jak również dziewictwo Maryi, ale przestrzegają innych zasad. Obecnie istnieją trzy główne odłamy chrześcijaństwa – katolicyzm, prawosławie i protestantyzm.

  • Katolicyzm to najliczniejsze wyznanie chrześcijańskie. Bazuje na Piśmie Świętym oraz Tradycji, czyli ustnych przekazach uczniów Chrystusa. Katolicy uznają zwierzchnictwo papieża, czyli biskupa Rzymu.
  • Prawosławie, podobnie jak katolicyzm, opiera swoje zasady na Piśmie Świętym. Oprócz niego bierze jednak pod uwagę jedynie Tradycję Kościoła Wschodniego. Kościół prawosławny składa się z wielu Cerkwi lokalnych.
  • Protestantyzm jest odłamem, który powstał w wyniku ruchów reformacyjnych w Kościele rzymskokatolickim. Zapoczątkował je Marcin Luter w XVI wieku. Ta odmiana chrześcijaństwa dzieli się na dużo społeczności odmiennych pod kątem głoszenia wiary w Chrystusa.

Jakie są symbole chrześcijaństwa?

Symbole chrześcijaństwa to wszelkie znaki, gesty i słowa kojarzone jednoznacznie z religią wyznawców Jezusa Chrystusa. Najpopularniejszymi z nich są używany powszechnie krzyż oraz rysunek ryby. Pierwszy oznacza męczeńską śmierć zbawiciela, natomiast drugi był używany niegdyś przez pierwszych chrześcijan. Zwykle symbole chrześcijańskie pochodzą bezpośrednio z zapisów Pisma Świętego – zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu.

Jak rozwijało się chrześcijaństwo w Polsce?

Zanim chrześcijaństwo dotarło na teren dzisiejszej Europy Wschodniej, Słowianie wyznawali religie politeistyczne. Mieszko I, czyli jeden z pierwszych władców Polski, przyjął jednak chrzest, dlatego budowa państwa polskiego związała się na dobre z rozwojem chrześcijaństwa. Z czasem przybywało tutaj coraz więcej misjonarzy głoszących nowinę o zbawieniu grzeszników przez Syna Bożego. Znaczenie słowiańskich wierzeń zaczęło maleć, aż religia monoteistyczna całkowicie opanowała kraj. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj nasze pozostałe publikacje o chrześcijaństwie i życiu duchowym!


Partnerzy wspierający serwis: Focus Dental Clinic, https://leczeniebezzebia.pl/ oraz https://seniore.pl/

Najnowsze artykuły

ZOBACZ WSZYSTKIE