Our Archive

Kilka osób modli się wspólnie nad swoimi księgami mimo różnych wyznać, praktykując ekumenizm.

Ekumenizm to ruch, który dąży do ustanowienia jedności wszystkich chrześcijan. Pragnie on powstania Kościoła powszechnego, w którym wszyscy chrześcijanie trwają w jednej wierze i jednym chrzcie. Ma na celu usunięcie wszelkich barier uniemożliwiających pojednanie. Wspomnianego terminu używa się obecnie bardzo szeroko. Sprawdź, co warto wiedzieć o ekumenizmie! Czym jest ekumenizm? Definicja pojęcia Pojęcie ekumenizm odnosi […]

Read More