Our Archive

Monstrancja z Komunią Świętą, na której swoje praktyki religijne opiera kościół katolicki.

Chociaż termin „Kościół katolicki” nie występuje w Nowym Testamencie, jego znaczenie jest oczywiste. Założył go Jezus Chrystus, a z czasem rozwinęli Jego naśladowcy na przestrzeni dziejów. W tym artykule sprawdzimy, jak i dlaczego Kościół katolicki powstał. Kiedy powstał Kościół katolicki? Kościół katolicki miał swoje początki za czasów Jezusa Chrystusa. Nowy Testament, do którego należą Ewangelie, […]

Read More