Our Archive

Ukrzyżowany Jezus na krzyżu na tle kolorowego nieba. Śmierć Chrystusa to dogmat wiary.

Słowo dogmat pochodzi od greckiego słowa „dogma”, które oznacza „przekonanie” lub „opinię”. Nazywany jest również artykułem wiary, podstawową zasadą wiary chrześcijańskiej lub prawdą objawioną. Dowiedz się więcej na temat dogmatów w poniższym artykule. Czym jest dogmat wiary? Dogmat wiary to prawda objawiona przez Boga, która nie jest wynikiem ludzkiego rozumowania czy spekulacji filozoficznej. Funkcjonuje ona […]

Read More