Our Archive

Kamień zasłaniający grób odsunięty, a z wnętrza wydostaje się światło – tak mogło wyglądać zmartwychwstanie Jezusa.

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest kamieniem węgielnym wiary chrześcijańskiej i centralnym punktem naszego zbawienia. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, nie moglibyśmy wierzyć w Jego przesłanie; nie byłoby Nowego Przymierza i nadziei życia wiecznego. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o zmartwychwstaniu Jezusa. Kiedy miało miejsce zmartwychwstanie Jezusa? Jezus został ukrzyżowany około 30 roku n.e. Następnie go pochowano, […]

Read More
Jezus na krzyżu na tle nieba w trakcie burzy.

Kiedy myślimy o ukrzyżowaniu Chrystusa, większość chrześcijan skupia się na fizycznym bólu, jaki musiał znosić Jezus. W końcu przybito go do krzyża i pozostawiono na śmierć w palącym upale słońca. Wielu nie dostrzega, że śmierć Chrystusa na krzyżu była czymś więcej niż aktem samoofiary dla naszego dobra. Jednak mimo wszystko warto zastanowić się nad podstawowymi, […]

Read More
Twarz Jezusa Chrystusa w koronie cierniowej.

Jezus Chrystus jest ostatecznym źródłem nadziei dla ludzkości. Urodził się 2000 lat temu w małym miasteczku Betlejem w Palestynie, dorastał jako cieśla i prowadził przykładne życie, dopóki zginał tragiczną śmiercią. Chrześcijanie uznają go za Boga, a wyznawcy innych wierzeń traktują jako ważnego proroka. Co należy wiedzieć o Jezusie? Kim jest Pan Jezus? Jezus Chrystus jest […]

Read More
Historia Abrahama przedstawiona na kolorowym witrażu z postacią proroka.

Dla wielu może to być zaskoczeniem, ale Księga Rodzaju nie zawiera historii Abrahama. Pierwsza księga Starego Testamentu kronikarsko przedstawia historię Abrama aż do jego małżeństwa z Sarą. Nawet gdy Abramowi zostaje przywrócone znaczenie w rozdziale 11, narracja nigdy nie wychodzi poza jego małżeństwo z Sarą i ich wyjazd do Kanaanu. Co jeszcze powinieneś wiedzieć o […]

Read More
Czerwony wąż wychodzący z ciemności – taki obraz symbolizuje szatana.

Szatan jest ognistym antagonistą w literaturze biblijnej. W Starym Testamencie wspomniano go 35 razy, z czego 17 treści pochodzi z Księgi Izajasza. W chrześcijaństwie wiele mówi się o szatanie, ale nie wszyscy wyznawcy Chrystusa znają szczegóły na jego temat. W tym tekście poznasz kilka ciekawych faktów. Kim jest szatan według Biblii? W biblijnych księgach szatan […]

Read More
Marihuana medyczna z perspektywy moralności katolickiej

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny wzrost zainteresowania marihuaną medyczną, co wiąże się z procesem jej legalizacji w różnych zakątkach świata. Ta sytuacja rodzi wiele pytań dotyczących oceny tego zjawiska w świetle zasad moralnych, które wyznaje Kościół katolicki. Temat ten jest niezwykle złożony, a opinie na jego temat są równie zróżnicowane, co liczne są grupy wiernych […]

Read More
Wnętrze świątyni, do której przez okno wpada strumień światła.

Politeizm i monoteizm to dwa przeciwstawne światopoglądy. Jeden wierzy w wielu bogów, a drugi tylko w jednego. Oba te wyznania mają niedające się pogodzić różnice. W tym artykule wspólnie poznamy je bliżej. Czym różni się monoteizm od politeizmu? Główną różnicą między monoteizmem a politeizmem jest liczba bogów. Monoteizm odnosi się do systemu religii z wiarą […]

Read More
Chrześcijański krzyż reprezentujący największą religię, która wyznaje monoteizm.

Wiele światowych religii, w tym hinduizm i buddyzm, to religie henotystyczne. Oznacza to, że uznają wielu bogów, ale również wierzą, iż istnieje jeden najwyższy Bóg ponad nimi wszystkimi. Monoteizm idzie o krok dalej, wierząc w tylko jednego Boga zamiast wielu. Co jeszcze warto wiedzieć o monoteizmie? Jakie są jego główne cechy? Czym jest monoteizm? Słowo […]

Read More
Drzwi do anglikańskiej świątyni.

Anglikanizm to rodzina wyznań chrześcijańskich, których korzenie sięgają okresu reformacji. Wszystkie kościoły anglikańskie łączy kilka podstawowych cech. W tym artykule krótko je mówimy. Co to anglikanizm? Anglikanizm to rodzina wyznań chrześcijańskich wywodzących się z protestantyzmu. Nazwa „anglikanie” pochodzi od Kościoła Anglikańskiego, który był kiedyś znany jako Kościół Anglii i powstał z istniejącego wówczas Kościoła Rzymskiego. […]

Read More
Słowo herezja wydrukowane na kartce papieru otoczone innymi słowami herezja.

Herezja to przekonanie lub pogląd, który jest sprzeczny z nauką Kościoła. Ci, którzy wyznają i głoszą takie przekonania, są znani jako heretycy. Takie osoby, grupy lub sekty Kościół odrzuca, ponieważ celowo lub nieumyślnie wprowadzają innych w błąd fałszywymi naukami. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o herezji. Co to jest herezja? Herezja oznacza przekonanie lub […]

Read More