Our Archive

Ateizm jako koncepcja – wnętrze kościoła pełne pustych krzeseł i ławek bez ludzi.

W dzisiejszych czasach ateizm nabrał większego znaczenia w świecie. Rośnie grono zwolenników takiego podejścia religijnego i filozoficznego. Co to jest ateizm? Na czym polega? Jaką ma popularność? Dowiesz się tego wszystkiego w poniższym artykule. Czym jest ateizm? Ateizm to niewiara w istnienie bóstw. Nie jest on jednak systemem wierzeń, więc nie obejmuje centralnych nauk, świętych […]

Read More
Papież senior trzyma książeczkę z modlitwami.

Były papież zostaje obdarzony tytułem papieża seniora, co pociąga za sobą pewne prawa dla niego w Kościele katolickim. Ma prawo brać udział w ważnych wydarzeniach, takich jak konklawe i synody biskupów. Ponadto Papież Senior może być duchowym mentorem dla wiernych i przyczyniać się do rozwoju Kościoła poprzez swoje modlitwy i czyny. Instytucja Papieża Seniora udowadnia, […]

Read More
Widok na zachmurzone niebo przy zachodzie słońca – deizm odrzuca pieczę Boga nad takimi zjawiskami.

Deizm jest koncepcją filozoficzną skupioną wokół wiary w istotę najwyższą. Deiści twierdzą, że Bóg stworzył świat, ale nie ingeruje w jego funkcjonowanie. Występuje on zatem wyłącznie jako Istota Wyższa – Stwórca Wszechświata. W tym krótkim artykule poznasz więcej podstawowych faktów na temat deizmu. Czym jest deizm i kto to deista? Termin 'deizm’ pojawił się po […]

Read More
Ukrzyżowany Jezus na krzyżu na tle kolorowego nieba. Śmierć Chrystusa to dogmat wiary.

Słowo dogmat pochodzi od greckiego słowa „dogma”, które oznacza „przekonanie” lub „opinię”. Nazywany jest również artykułem wiary, podstawową zasadą wiary chrześcijańskiej lub prawdą objawioną. Dowiedz się więcej na temat dogmatów w poniższym artykule. Czym jest dogmat wiary? Dogmat wiary to prawda objawiona przez Boga, która nie jest wynikiem ludzkiego rozumowania czy spekulacji filozoficznej. Funkcjonuje ona […]

Read More
Schody do nieba i podświetlony krzyż wśród chmur symbolizujący cnoty boskie.

Słowo „cnota” pochodzi od łacińskiego słowa „virtus”, które oznacza siłę lub męstwo. Cechy te wzmacniają wiarę i prowadzą nas do bliższego zjednoczenia z Bogiem. Istnieją też inne zachowania o statusie cnót w Kościele katolickim. Poznasz je poniżej! Jakie są cnoty boskie? Cnoty boskie to najważniejsze i najistotniejsze cechy człowieka, do których każdy gorliwy chrześcijanin powinien […]

Read More
Kielich, monstrancja i Pismo Święte na ołtarzu. Ich znaczenie określają doktryny Kościoła katolickiego.

Doktryny Kościoła Katolickiego są oficjalnymi naukami Kościoła jako całości. Należy pamiętać, że w świątyni obowiązują różne role i obowiązki, a każdy wyznawca ma swoją osobistą relację z Bogiem. Niektórzy ludzie mogą mieć głębsze zrozumienie pewnych zasad niż inni. W tym artykule przyjrzymy się istotnym doktrynom katolicyzmu. Jakie są doktryny Kościoła katolickiego? Słowo doktryna oznacza „nauczanie” […]

Read More
Monstrancja z Komunią Świętą, na której swoje praktyki religijne opiera kościół katolicki.

Chociaż termin „Kościół katolicki” nie występuje w Nowym Testamencie, jego znaczenie jest oczywiste. Założył go Jezus Chrystus, a z czasem rozwinęli Jego naśladowcy na przestrzeni dziejów. W tym artykule sprawdzimy, jak i dlaczego Kościół katolicki powstał. Kiedy powstał Kościół katolicki? Kościół katolicki miał swoje początki za czasów Jezusa Chrystusa. Nowy Testament, do którego należą Ewangelie, […]

Read More
Niewielki drewniany różaniec z krzyżem położony na Biblii.

Katolicyzm jest jednym z największych i najważniejszych odłamów wyznania chrześcijańskiego. Ma ponad miliard wyznawców na całym świecie, co czyni go drugą pod względem popularności religią po chrześcijaństwie jako całości. Ponieważ istnieje tak wiele zamieszania wokół tego, czym właściwie wyróżnia się katolicyzm, w tym artykule wyjaśniamy krótko tę kwestię. Czym jest katolicyzm? W dużym skrócie katolicyzm […]

Read More
Kilka osób modli się wspólnie nad swoimi księgami mimo różnych wyznać, praktykując ekumenizm.

Ekumenizm to ruch, który dąży do ustanowienia jedności wszystkich chrześcijan. Pragnie on powstania Kościoła powszechnego, w którym wszyscy chrześcijanie trwają w jednej wierze i jednym chrzcie. Ma na celu usunięcie wszelkich barier uniemożliwiających pojednanie. Wspomnianego terminu używa się obecnie bardzo szeroko. Sprawdź, co warto wiedzieć o ekumenizmie! Czym jest ekumenizm? Definicja pojęcia Pojęcie ekumenizm odnosi […]

Read More
Młoda kobieta klęczy w kościele i modli się – być może mówi w myślach wyznania wiary.

Chrześcijanie od dawna przyjmowali wyznania wiary jako sposób na wyjaśnienie i zrozumienie swojej wiary. Za główne z nich uznaje się Skład Apostolski oraz Credo nicejsko-konstantynopolitańskie. Każde z nich podsumowuje istotne założenia, które odróżniają chrześcijaństwo od innych religii czy filozofii. Oprócz podsumowania kluczowych doktryn, każde wyznanie służy również jako test wiary. Osoba, która rozumie znaczenie i […]

Read More