Chrzest protestancki a katolicki – jakie są różnice?

Głowa dziecka polewana wodą przez kapłana – chrzest protestancki praktykuje całkowite zanurzenie głowy.

Podobieństwa między chrztem protestanckim a katolickim mogą być mylące, ponieważ obie praktyki odnoszą się do praktyki chrzczenia kogoś na znak nawrócenia i inicjacji w chrześcijaństwo. Istnieją jednak istotne różnice w obu przypadkach. Jakie? Dowiesz się tego w poniższym artykule!

Jak wygląda chrzest protestancki?

Chrzest protestancki odbywa się w basenie z wodą, w przeciwieństwie do chrztu katolickiego, który odbywa się przy użyciu wody wylewanej z naczynia. Może być wykonywany przez pokropienie, polanie lub zanurzenie, w zależności od konkretnego wyznania. Niemowlę chrzci się w ciągu miesiąca od urodzenia, a inne dzieci około 8 roku życia, kiedy uważa się je za wystarczająco dorosłe, aby zrozumieć rytuał i jego znaczenie. Osoby w każdym wieku mogą zostać ochrzczone jako dorośli, jeśli zdecydują się przejść na protestancki odłam chrześcijaństwa. W tym przypadku, zanim nastąpi rytuał, należy przejść kilka etapów. Osoba musi wziąć udział w serii zajęć na temat religii, otrzymać czas na zastosowanie informacji w praktyce i poddać się testowi z nauk.

Chrzest protestancki a katolicki – podobieństwa

Oba rodzaje chrztu traktuje się jako obrzędy sakramentalne, a zatem oznaczają akty łaski Bożej. Rytuał porównujemy do odrodzenia, oczyszczenia ducha, gdy człowiek rozpoczyna nowe życie w Chrystusie. Chociaż rodzaje chrztu bywają różne, wszystkie usuwają grzech pierworodny i udzielają osobie regeneracji przez Ducha Świętego.

Chrzest protestancki a katolicki – różnice

Najbardziej oczywistą różnicą między chrztem protestanckim a katolickim jest termin wykonania. Katolicy wolą chrzcić niemowlęta tuż po urodzeniu, protestanci czekają, aż dana osoba osiągnie dorosłość i świadomie zobowiąże się do przyjęcia nowej wiary. Ponadto inaczej wyglądają przygotowania osoby chrzczonej do obrzędu. Katolicy przygotowują się poprzez namaszczenie olejem i solą, natomiast protestanci poprzez nauki.

Kto może przyjąć chrzest protestancki?

Każda osoba, która nie została jeszcze ochrzczona, może przyjąć chrzest protestancki. Niemowlęta mogą zostać ochrzczone zaraz po urodzeniu, a dzieci w wieku około 8 lat. Dorośli również mogą zostać ochrzczeni, ale muszą najpierw wziąć udział w serii zajęć i zostać poddani testowi z nauk, zanim odbędzie się rytuał. Dorośli, którzy chcą przejść na chrześcijaństwo, mogą zostać ochrzczeni, ale najpierw muszą zostać potwierdzeni w swojej wierze. Oznacza to, że dana osoba musi być w pełni oddana swojej nowej religii i że od jej początkowego wyznania wiary upłynął odpowiedni czas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *