Co to deizm i na czym polega?

Widok na zachmurzone niebo przy zachodzie słońca – deizm odrzuca pieczę Boga nad takimi zjawiskami.

Deizm jest koncepcją filozoficzną skupioną wokół wiary w istotę najwyższą. Deiści twierdzą, że Bóg stworzył świat, ale nie ingeruje w jego funkcjonowanie. Występuje on zatem wyłącznie jako Istota Wyższa – Stwórca Wszechświata. W tym krótkim artykule poznasz więcej podstawowych faktów na temat deizmu.

Czym jest deizm i kto to deista?

Termin 'deizm’ pojawił się po raz pierwszy w XVII wieku, aby opisać poglądy tych, którzy wierzyli w Boga, ale nie w Jego objawienie. Termin pochodzi od łacińskiego “deus”, co oznacza 'Bóg’. Deista to osoba uznająca Boga jedynie za stworzyciela wszechświata, ale zaprzeczająca interwencjom Boga w życie ludzi.

Kiedy i jak powstał deizm?

Deizm powstał w Anglii podczas epoki oświecenia. Myśliciele tego kierunku odrzucali ateizm, ale również wyrażali się krytycznie o tradycyjnych chrześcijańskich poglądach, jak i nadprzyrodzonych aspektach wiary katolickiej. Pojęcia jako pierwszy użył angielski pisarz Thomas Hobbes w 1650 roku. Wówczas więcej zaczęło kwestionować autorytarne poglądy religijne, które dominowały w Europie od wieków. Uczeni oświecenia krytycznie podchodzili nauk chrześcijańskich, chcąc oprzeć społeczeństwo na nauce i postępie.

Czy deizm jest grzechem w katolicyzmie?

Deizm nie jest uważany za grzech w katolicyzmie. Nie uważa się go też za herezję. Jednak takie stanowisko teologiczne charakteryzuje się sprzecznością z doktryną katolicką. Deiści odrzucają boską interwencję, życie pozagrobowe i inne nadprzyrodzone aspekty chrześcijaństwa. Natomiast dla katolików kwestie te mają ogromne znaczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *