Co to jest ateizm i jakie twierdzenia obejmuje?

Ateizm jako koncepcja – wnętrze kościoła pełne pustych krzeseł i ławek bez ludzi.

W dzisiejszych czasach ateizm nabrał większego znaczenia w świecie. Rośnie grono zwolenników takiego podejścia religijnego i filozoficznego. Co to jest ateizm? Na czym polega? Jaką ma popularność? Dowiesz się tego wszystkiego w poniższym artykule.

Czym jest ateizm?

Ateizm to niewiara w istnienie bóstw. Nie jest on jednak systemem wierzeń, więc nie obejmuje centralnych nauk, świętych tekstów czy specjalnych wymogów członkostwa we wspólnocie. Osoby, które decydują się na porzucenie wiary, mają szeroki zakres poglądów i przekonań. Ponadto wywodzą się z różnych środowisk, grup etnicznych, afiliacji politycznych oraz stylów życia.

Czy ateizm jest religią?

Istnieje wiele błędnych przekonań na temat ateizmu. Wbrew powszechnym twierdzeniom, ateizm nie jest religią. Nie stanowi on też żadnego kodeksu moralnego z przepisami, jak należy postępować. Niektórzy ateiści głoszą własne konwencje i rytuały, ale te aktywności zależą indywidualnie od każdego człowieka. Nikt nie sprawuje pieczy nad tymi czynnościami. Zdecydowana większość ateistów nie podejmuje żadnych praktyk religijnych.

Jak narodził się ateizm?

Można zaryzykować stwierdzenie, że wątpliwość, która jest podstawą ateizmu, narodziła się wraz z powstaniem religii. Od samego początku pojawiały się osoby zaprzeczające ludowym wierzeniom. Według tego filozoficznego punktu widzenia wszechświat nie podlega bóstwom czy istotom nadprzyrodzonym. Znamy też koncepcje uczonych mówiące o wywodzeniu się korzeni ateizmu od starożytnych Greków. Kwestionowali oni zjawiska nadprzyrodzone już w 600 roku p.n.e. Inni twierdzą, że powstanie ateizmu należy przypisać epoce oświecenia, kiedy filozofowie całkowicie odrzucili istnienie Boga.

Jakie są argumenty ateizmu?

Ateiści twierdzą, iż naturalne siły ewolucji tłumaczą powstanie wszechświata, a katastrofy, takie jak powodzie i huragany stanowią naturalny porządek. Ich zdaniem naturalna selekcja gatunków uczyniła z ludzi wysoko rozwinięte społeczeństwo na całej ziemi. Ludzkość nie potrzebowała zatem Boga, żeby rozwinąć cywilizację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *