Co to jest dogmat wiary?

Ukrzyżowany Jezus na krzyżu na tle kolorowego nieba. Śmierć Chrystusa to dogmat wiary.
Błażej Kaszuba Inne 26 stycznia, 2023

Słowo dogmat pochodzi od greckiego słowa „dogma”, które oznacza „przekonanie” lub „opinię”. Nazywany jest również artykułem wiary, podstawową zasadą wiary chrześcijańskiej lub prawdą objawioną. Dowiedz się więcej na temat dogmatów w poniższym artykule.

Czym jest dogmat wiary?

Dogmat wiary to prawda objawiona przez Boga, która nie jest wynikiem ludzkiego rozumowania czy spekulacji filozoficznej. Funkcjonuje ona poza zakresem naszych własnych możliwości poznania lub zrozumienia rzeczywistości. Nie podlega też żadnym zmianom ani dyskusji. Wiele z dogmatów dotyczy samej natury Boga i jego cech. Należą do nich Trójca Święta, natura osoby Jezusa Chrystusa, narodzenie z dziewicy oraz boskość Chrystusa. Inne dogmaty wyjaśniają naturę, a także znaczenie Kościoła, sakramentów, Eucharystii, ja również rolę Matki Najświętszej w życiu człowieka.

Dlaczego powstały dogmaty wiary?

Dogmaty ustanowiono jako sposób harmonizowania i wyjaśniania fałszywych nauk, które regularnie próbowały zniekształcić lub nawet zastąpić prawdziwe przesłanie Ewangelii. Najwcześniejsze dogmaty to nauki sformułowane na Soborze Nicejskim w 325 roku n.e., kiedy Kościół wciąż walczył o znalezienie swojej tożsamości i ugruntowanie autorytetu. Wydarzenie odbyło się w celu sprostania problemom związanym z herezją arianizmu. Fałszywe twierdzenia powodowały ogromne zamieszanie, zakłócając życie we wspólnocie chrześcijańskiej.

Kto ustanawia dogmaty wiary?

Kościół katolicki od zawsze naucza, że Biblia jest natchnionym słowem Boga. Stanowi wobec tego źródło praktycznie wszystkich dogmatów. Duch Święty prowadzi Kościół w jego nauce i ustanawia jego przekonania jako dogmaty.

Jakie są dogmaty Kościoła katolickiego?

  • Dogmat o Trójcy Świętej,
  • Dogmat o przeistoczeniu,
  • Dogmaty o czyśćcu i piekle,
  • Dogmat o grzechu pierworodnym,
  • Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny,
  • Dogmat o nieomylności papieża,
  • Dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny.

Dogmaty te nazywane są również filarami wiary.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *