Co to jest ekumenizm? Definicja i objaśnienie

Kilka osób modli się wspólnie nad swoimi księgami mimo różnych wyznać, praktykując ekumenizm.
Błażej Kaszuba Inne 17 listopada, 2022

Ekumenizm to ruch, który dąży do ustanowienia jedności wszystkich chrześcijan. Pragnie on powstania Kościoła powszechnego, w którym wszyscy chrześcijanie trwają w jednej wierze i jednym chrzcie. Ma na celu usunięcie wszelkich barier uniemożliwiających pojednanie. Wspomnianego terminu używa się obecnie bardzo szeroko. Sprawdź, co warto wiedzieć o ekumenizmie!

Czym jest ekumenizm? Definicja pojęcia

Pojęcie ekumenizm odnosi się do działań i wysiłków podejmowanych przez ludzi różnych wyznań w celu promowania jedności chrześcijańskiej i lepszego zrozumienia siebie nawzajem. Słowo pochodzi od greckiego wyrażenia “oikoumene”, które oznacza „zamieszkały świat.” Nie chodzi o pojedyncze wydarzenie, ale o długotrwały proces. Polega na stopniowym pokonywaniu barier między poszczególnymi społecznościami. Podkreśla znaczenie współpracy między chrześcijanami.

Jak narodził się ekumenizm?

Pierwsze zalążki ekumenizmu można znaleźć w Nowym Testamencie. Jezus modlił się, aby jego uczniowie „stanowili jedno” (J 17,21) i wzywał ich do „wzajemnej miłości” (J 13,34). Pierwsze sobory ekumeniczne zwołano przez Kościół katolicki w celu skorygowania fałszywych doktryn i uleczenia rozłamów między skłóconymi wspólnotami. Znaczenie miały między innymi poniższe wydarzenia:

  • Pierwszy Sobór Nicejski (325 r.) potępił herezję ariańską, która zaprzecza boskości Jezusa.
  • Drugi Sobór Nicejski (381 r.) potępił nauki herezji nestoriańskiej o odrębności dwóch osób w ciele Jezusa.

Jakie są korzyści z ekumenizmu dla wiernych?

Po pierwsze, ekumenizm daje wszystkim wyznawcom większą świadomość głębi i bogactwa ich własnej wiary. Gdy chrześcijanie różnych tradycji spotykają się, aby zrozumieć siebie nawzajem, poszerzają wiedzę o własnej tradycji, a także pomagają sobie nawzajem odkrywać nowe spojrzenia. Po drugie, zwiększone zaufanie i współpraca między różnymi grupami chrześcijańskimi zapewnia też korzyści społeczne. Rosnąca solidarność między wierzącymi pomaga przezwyciężyć podziały między wspólnotami, co promuje szacunek wśród wszystkich ludzi.

Jak Kościół katolicki praktykuje ekumenizm?

Sobór Watykański II wydał Dekret o ekumenizmie, który określił warunki przyszłej współpracy z innymi wyznaniami chrześcijańskimi. Podczas tego spotkania katolicy opracowali również „nową hermeneutykę”. Wraz z postępem dialogu ekumenicznego, katolicy i inne wyznania chrześcijańskie odkryły wiele wspólnych obszarów. W miarę dokonywanego postępu można żywić nadzieję na to, że wspólnie odnajdziey drogę do pojednania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *