Co to jest grzech w chrześcijaństwie?

Obraz przedstawiający zerwanie owocu przez Adama.

Czym jest grzech w chrześcijaństwie? Skąd wiadomo, że dane postępowanie stanowi przewinienie przeciwko Bogu? Te pytania niejednokrotnie dręczą wielu katolików i innych wyznawców Chrystusa. W tym tekście krótko przybliżymy Ci tę tematykę.

Czym jest grzech?

Grzech to pojęcie o bardzo szerokim znaczeniu. Oznacza prawa Bożego, czyli niewłaściwe wykorzystanie przez człowieka wolności danej mu przez Stwórcę. Stanowi akt odwrócenia się od woli Jezusa, jego Ojca i Ducha Świętego. Pojęcie jest również znane w innych religiach.

Co oznacza grzech w chrześcijaństwie?

W chrześcijaństwie za grzech uznaje się każdy czyn, który wykazuje sprzeczność z prawem Boga. Jako katolicy wierzymy, iż ludzie rodzą się z grzeszną naturą z powodu tzw. grzechu pierworodnego. Z tego względu trudno nam zachować świętość i dążyć do cnót. W Kościele katolickim uparte trwanie w grzechu grozi wiecznym potępieniem przez Boga po swojej śmierci. Sprawia też, że życie na ziemi okazuje się trudniejsze.

Jakie są rodzaje grzechów w chrześcijaństwie?

W chrześcijaństwie, a ściślej w wierze katolickiej, występują dwa rodzaje grzechów – lekki i ciężki. Pierwszy obejmuje wszystkie aktywności, które naruszają więź człowieka z Bogiem, ale nie zrywają jej całkowicie, jak chociażby grzechy główne. Nie powodują też drastycznych szkód w życiu współbraci, ale częste popełnianie tych błędów wiąże się z problemami. Natomiast grzech ciężki całkowicie pozbawia nas współżycia duchowego z Bogiem. Wówczas po śmierci nie otrzymamy zbawienia, chyba że wyznamy winy i poprosimy o przebaczenie.

Skąd wiadomo, co jest grzechem, a co nie?

Wszystko zależy od osoby i społeczeństwa, w którym żyje. W jednych społeczeństwach zabijanie zwierząt dla jedzenia nie stanowi grzechu, a w innych okazuje się poważnym naruszeniem bożych reguł. W chrześcijaństwie znamy naturę grzechu ze świętych pism, takich jak Biblia. Znajduje się w niej Dekalog określający podstawowe zasady traktowania Boga i bliźnich.

Jakie są skutki grzechu dla chrześcijanina?

Grzech to akt naruszenia któregoś z dziesięciu przykazań opisanych w Starym Testamencie. Oznacza nieposłuszeństwo wobec kochającego Boga, Stwórcy Wszechrzeczy. Każdy z nas ma grzeszną naturę, ponieważ „wszyscy zgrzeszyli i nie dostąpili chwały Bożej” (List do Rzymian 3:23). W naszej grzeszności odwracamy się od Boga i dlatego nie jesteśmy godni przebywania w Jego obecności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *