Co to jest mesjanizm?

Postać proroka na tle rozjaśnionego nieba – mesjanizm jako symbolika.

Mesjanizm to wiara w mesjasza (od hebrajskiego słowa oznaczającego „pomazańca”) lub zbawiciela, który przyjdzie i zakończy wszelkie zło na świecie. Istnieją chrześcijańskie, muzułmańskie, buddyjskie i hinduistyczne ruchy mesjanistyczne. Co warto o nich wiedzieć? Sprawdźmy!

Czym jest mesjanizm?

W tradycji chrześcijańskiej mesjanizm odnosi się zazwyczaj do kogoś, kto uratuje ludzkość od grzechu. Chrześcijanie wierzą, że Jezus jest mesjaszem, ponieważ przyszedł, aby zbawić swoich wyznawców. Jako Syn Boga wziął na siebie ciężar winy, dzięki czemu odkupił ich i nie grozi im już gniew Stwórcy.

Na czym polega mesjanizm romantyczny?

Mesjanizm romantyczny polega na nieustannej ufności w przyjście zbawiciela, który poprzez swoje nauki i przykład rozwiąże wszystkie problemy społeczne. W społeczeństwie zawsze pojawiają się nowe kłopoty, a zatem potrzeba odpowiednich ludzi do uspokojenia sytuacji. Romantyczny mesjanizm cieszył się szczególną popularnością w XIX wieku w Europie Zachodniej i Ameryce. Wywodził się wprost z mesjanizmu religijnego, opartego na wierze chrześcijańskiej.

Czym charakteryzuje się mesjanizm Polski?

Polski mesjanizm był romantyczny, ponieważ idealizował przeszłość. Jego zwolennicy wierzyli, że złoty wiek można odtworzyć poprzez zjednoczenie narodu pod jednym, silnym przywódcą. Przywódców tych nazywano „odkupicielami”, gdyż uważano, że posłał ich Bóg, aby odkupić lud od jego grzechów. Mesjanizm Polski wiązał się bezpośrednio z katolicyzmem, powszechnie wyznawanym nad Wisłą.

W jaki sposób mesjanizm jest obecny w katolicyzmie?

Zgodnie z podejściem mesjanistycznym, gdy umrze ostatni papież i nastąpi koniec Świata, Jezus powróci na Ziemię, aby królować na wieki. Mesjanizm jest obecny w katolicyzmie poprzez Słowo Boże głoszone przez samego Chrystusa przed jego męczeńską śmiercią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *