Co to jest protestantyzm i jakie są jego rodzaje?

Świątynia protestancka na tle błękitnego, czystego nieba.
Błażej Kaszuba Inne 13 lipca, 2023

Termin „protestantyzm” odnosi się do różnych wyznań, które oderwały się od Kościoła katolickiego w XVI wieku, aby zaprotestować przeciwko temu, co postrzegały jako niebiblijne praktyki. Kościoły te nazywa się protestanckimi, ponieważ wierzą, że jednostki muszą potwierdzać swoją wiarę bezpośrednio wobec Boga, a nie poprzez pośredników takich jak święci, księża czy mnisi. Chcesz wiedzieć więcej o protestantyzmie? Czytaj dalej!

Na czym polega protestantyzm?

Tak jak katolicyzm, protestantyzm jest religią chrześcijańską, ale z większą różnorodnością. Rozpoczął się jako polityczny odłam od Kościoła Katolickiego w XVI wieku, kiedy wielu ludzi czuło, że Kościół musi się zmienić. Dwie główne idee były takie, że ludzie powinni mieć możliwość czytania Biblii dla siebie i że każdy człowiek powinien samodzielnie decydować o swojej relacji z Bogiem. Od tego czasu idee te zostały rozwinięte w różne rodzaje kościołów protestanckich.

Jakie są wyznania protestanckie?

Istnieje wiele wyznać protestanckich i trudno jest wymienić je wszystkie. Przyjrzymy się zatem najpopularniejszym kościołom protestanckim i ich charakterystyce.

  • Kościół luterański – pojawił się jako pierwszy duży ruch protestancki i nadal jest największą denominacją protestancką na świecie. Oderwał się od Kościoła katolickiego w 1517 roku, kiedy Marcin Luter zamieścił swoje 95 tez na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze. Kościół luterański często nazywamy Kościołem Księgi, gdyż jego wyznawcy wierzą w czytanie Biblii jako podstawowego źródła wiedzy i ostatecznego autorytetu dla całej nauki chrześcijańskiej. Luteranie za drugorzędne autorytety przyjmują również Tradycję i Rozum.

 

  • Kościół anglikański – powstał w wyniku reformacji angielskiej. Oderwał się od Kościoła katolickiego w XVI wieku, gdy król Henryk VIII chciał rozwieść się z żoną, a papież odmówił. Anglikanizm określa się też jako episkopalizm lub episkopalianizm. Kościół anglikański stanowi jedną z najbardziej liberalnych denominacji protestanckich na świecie. Wyznawcy anglikanizmu uznają Biblię za źródło wiedzy chrześcijańskiej, ale uważają za cenne także inne źródła, takie jak tradycja, rozum i wgląd Ducha Świętego.

Jaka jest najpopularniejsza religia protestancka?

Kościół luterański jest najpopularniejszą religią protestancką. Kościół luterański można znaleźć w większości krajów na świecie, choć w różnych regionach nosi on inne nazwy. Kościół luterański jest ponadto oficjalną religią Norwegii i Szwecji, a w Danii pod względem liczby wyznawców zajmuje drugie miejsce. Kościół luterański należy też do głównych grup religijnych w Stanach Zjednoczonych. Znaczące populacje luterańskie znajdują się w Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii.

Jakie są symbole protestantyzmu?

Symbole protestantyzmu obejmują krucyfiks, różaniec, monstrancję i świeczniki. W zasadzie są one takie same jak symbole katolickie, z tym że protestanci używają ich inaczej. Krucyfiks i różaniec wykorzystuje się jako przedmioty do medytacji, a nie modlitwy. Monstrancja służy do trzymania chleba komunijnego, który w protestantyzmie nosi nazwę opłatka. Symbole protestantyzmu maję duże znaczenie, ponieważ pokazują, o co chodzi w tych religiach. Pomagają ludziom zidentyfikować i zrozumieć konkretne wyznanie.

Jakie są zasady protestantyzmu?

Zasady protestantyzmu obejmują wiarę w samą łaskę, wiarę, Pismo Święte, Chrystusa i chwałę Boga. Zasady te stanowią podstawę protestantyzmu i są źródłem różnic między protestantami a katolikami. Protestanci wierzą, że śmierć Chrystusa na krzyżu to jedyny sposób, abyśmy poczuli się zbawieni przez Boga. Nie uznają nauczania, iż dobre uczynki mogą w jakikolwiek sposób prowadzić do zbawienia. Nie akceptują żadnego innego źródła, niż Biblia, takiego jak nauki papieża lub innych przywódców religijnych, jako autorytatywnego. Chwalenie samego Boga – Protestanci wierzą, że uwielbienie powinno być skierowane do samego Boga, a nie do jakiejkolwiek innej istoty.

Jak przejść na protestantyzm?

Konwersja na protestantyzm jest decyzją, którą możesz podjąć tylko dla siebie. Ważne, aby zrozumieć, dlaczego chciałbyś się nawrócić. Jeśli interesujesz się konwersją, w pierwszej kolejności powinieneś poznać wszystkie odłamy protestantyzmu. Następnie należy znaleźć w swojej okolicy kościół z pastorem, członkiem danej wspólnoty.

Jak popularny jest protestantyzm w Polsce?

Protestantyzm jest drugą co do wielkości religią w Polsce po rzymskim katolicyzmie. Według ostatnich badań protestanci stanowią około 19% całej populacji Polski. Znaczna większość wyznawców protestantyzmu to luteranie, a ich siedziba znajduje się w północnej części kraju. Pierwszy kościół protestancki powstał w Polsce w 1550 roku, zaledwie około jednego wieku po rozpoczęciu reformacji. Rzymski katolicyzm był oficjalną religią w czasach I Rzeczypospolitej, a protestantyzm nie otrzymał równych praw aż do końca II wojny światowej. Protestantyzm stanowi obecnie uznaną religią w Polsce i ma znaczącą reprezentację w krajobrazie religijnym kraju.

W jakich krajach dominuje protestantyzm?

Do krajów zdominowanych przez protestantyzm należą Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Australia, Nowa Zelandia i wiele części południowej Afryki. Luterański protestantyzm jest najbardziej popularną formą protestantyzmu na świecie. Ma on swoją siedzibę w Niemczech i Skandynawii, ale ludzie wyznają go powszechnie także w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Protestantyzm anglikański łatwo dostrzec w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *