Co to katolicyzm i na czym polega?

Niewielki drewniany różaniec z krzyżem położony na Biblii.
Błażej Kaszuba Inne 1 grudnia, 2022

Katolicyzm jest jednym z największych i najważniejszych odłamów wyznania chrześcijańskiego. Ma ponad miliard wyznawców na całym świecie, co czyni go drugą pod względem popularności religią po chrześcijaństwie jako całości. Ponieważ istnieje tak wiele zamieszania wokół tego, czym właściwie wyróżnia się katolicyzm, w tym artykule wyjaśniamy krótko tę kwestię.

Czym jest katolicyzm?

W dużym skrócie katolicyzm jest głównym odłamem chrześcijaństwa, który rozwinął się z idei i rytuałów wczesnego Kościoła. Katolik to członek Kościoła katolickiego. Każdego katolika nazwiemy chrześcijaninem, ale nie wszystkich chrześcijanin zaliczymy do katolików. Definicja katolicyzmu obejmuje ogół zasad wiary oraz życia religijnego wyznawanych przez wiernych Kościoła Katolickiego, uznającego prymat biskupa Rzymu – czyli papieża. Papież pełni funkcję zwierzchnika, następcy Św. Piotra.

Co głosi katolicyzm?

Święci w katolicyzmie mają być dla katolików przykładem do naśladowania. Oprócz życia religijnego we wspólnocie równie istotną rolę odgrywa osobista pobożność wyrażana w modlitwie i kontemplacji. Podstawowe reguły postępowania człowieka pochodzą z przykazań Dekalogu. Przestrzegając praw miłosierdzia i przebaczenia oraz miłości Boga i bliźniego, można osiągnąć zbawienie. Katolicy wierzą, że Jezus jest Synem Boga o naturze boskiej i człowieczej.

Jak popularny jest katolicyzm na świecie?

Kościół katolicki istnieje od I wieku naszej ery, a jego popularność na przestrzeni wieków ulegała znacznym wahaniom. Od czasu reformacji w XVI wieku istnieją dwa główne kościoły katolickie: Kościół Rzymskokatolicki oraz Wschodni Kościół Prawosławny. W pewnym momencie odpowiadał za życie religijne prawie połowy wszystkich ludzi na świecie. Był najpotężniejszą i najbardziej wpływową organizacją na ziemi, papież przewodził całej zachodniej cywilizacji. W XX wieku ta globalna dominacja zaczęła słabnąć, co trwa nadal.

Jak bardzo rozpowszechniony jest katolicyzm w Polsce?

Choć katolicyzm stracił wiele ze swojej globalnej popularności, to w Polsce wciąż jest najbardziej rozpowszechnioną religią. Według najnowszego spisu powszechnego ponad 92% Polaków identyfikuje się jako katolicy. Kościół zajmuje miejsce dominującej instytucji religijnej w kraju. Postępująca sekularyzacja i spadek dzietności przyczyniły się do tego, że katolicyzm traci na znaczeniu w innych częściach Europy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *