Czym była reformacja kościoła i jakie wywołała konsekwencje?

Pomnik Marcina Lutra trzymającego księgę ze swoimi tezami, od których rozpoczęła się reformacja kościoła.

Od samego początku rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa było naznaczone podziałami. Nowy Testament opisuje różne frakcje we wczesnym kościele chrześcijańskim. W związku z tym reformacja była nie tylko kataklizmem o trwałych konsekwencjach dla chrześcijaństwa, ale także nieuniknionym wydarzeniem. Co powinieneś o niej wiedzieć? Czytaj dalej!

Na czym polegała reformacja kościoła?

Reformacja kościoła opierała się na Biblii. Gdy kościół coraz bardziej angażował się w światowe sprawy państwa, zaniedbywano Pismo Święte. Luter i inni reformatorzy wierzyli, że Biblia jest jedynym źródłem chrześcijańskiego nauczania, które przetrwało od pierwszego wieku. Reformacja kościoła polegała na przekonaniu, że Biblia stanowi źródło autorytetu we wszystkich sprawach wiary oraz codziennego życia. Oznaczało to, że autorytet papieży i soborów zastąpiono autorytetem Pisma Świętego. Oprócz tego ustalono niezależność autorytetu państwa od kościoła.

Kiedy miała miejsce reformacja kościoła

Reformacja miała miejsce w latach 1517-1545. Rozpoczęła się jako spór Lutra z władzami kościelnymi i szybko przerodziła się w pełnowymiarowy podział Chrześcijaństwa na dwie części – Kościół rzymskokatolicki i Kościoły protestanckie. Ostateczny rozłam nastąpił w 1534 roku, kiedy to książęta niemieccy formalnie wycofali się z wierności papieżowi. Lata 1517-1618 określa się jako wczesną lub pierwszą reformację. Lata 1618-1648 to już druga reformacja.

Jakie były przyczyny reformacji kościoła?

Reformacja kościoła była spowodowana trzema głównymi czynnikami:

  • korupcją w kościele;
  • fałszywymi naukami;
  • prześladowaniami chrześcijan.

Kościół rzymski stał się rozdęty bogactwem i władzą, a jego członkowie byli na ogół zajmowali się wyłącznie sobą. W związku z tym Kościół poddał się korupcji, a jego kapłani bardziej interesowali się prowadzeniem luksusowego życia niż posługą dla swojej trzody. Reformy kościelne były potrzebne już od jakiegoś czasu, ale papieże angażowali się w sprawy polityczne, zamiast religijne.

Doktryny kościoła były niekiedy błędne, a nawet sprzeczne z Biblią. Na przykład kościół nauczał, że ludzie otrzymują zbawienie przez łaskę dzięki wierze w Chrystusa, ale tę łaskę dawano tylko tym, którzy żyli we właściwy sposób. Nauczał również, że Dziewicę Maryję poczęto bez grzechu i że księża mogą odpuszczać grzechy, nawet jeśli Bóg już wcześniej je odpuścił. W te fałszywe doktryny wierzyli zwykli ludzie, a one prowadziły do zamieszania i zwątpienia.

Reformacja kościoła była również spowodowana niewłaściwym traktowaniem chrześcijan przez Kościół katolicki. Zachodziło wiele przypadków, kiedy prześladowano, a nawet narażano na śmierć tych, którzy nie akceptowali jego doktryn. Kapłani często zmuszali ludzi do tego, aby albo wyparli się swoich przekonań, gdyż w przeciwnym razie spotka ich kara.

Kto zapoczątkował reformację kościoła?

Marcin Luter zainicjował reformację kościoła. Został on mnichem w 1505 roku i zdobył doktorat z teologii na Uniwersytecie w Wittenberdze w 1512 roku. W 1513 roku wyświęcono go na księdza, a od 1515 roku nauczał i wygłaszał kazania. W swoich pismach Luter zakwestionował naukę Kościoła na temat autorytetu papieża, relacji między Kościołem a państwem, roli Marii Dziewicy, koncepcji pokuty, sprzedaży odpustów i innych praktyk kościelnych. Luter nie był jedynym, który kwestionował praktyki Kościoła. Do tej grupy należeli również takie osoby jak Zwingli, Kalwin czy Henryk VIII.

Jak przebiegała reformacja w Europie?

Reformacja rozpoczęła się od Lutra, ale szybko rozprzestrzeniła się po całej Europie. Jednak każdy kraj zareagował na reformację inaczej.

  • Anglia – Henryk VIII, król Anglii, chciał rozwieść się ze swoją żoną z powodów politycznych. Jednak papież odmówił zgody na rozwód. W rezultacie król oderwał się od Kościoła katolickiego i założył Kościół anglikański o protestanckim charakterze.
  • Szwajcaria – Huldrych Zwingli, przywódca Konfederacji Szwajcarskiej, poprowadził swój naród do reformacji.
  • Niemcy – książęta niemieccy zbuntowali się przeciwko papieżowi i założyli luteranizm, formę protestantyzmu, która uznawała autorytet Biblii.
  • Francja – Francuzi zbuntowali się przeciwko papieżowi i ustanowili kalwinizm, inną formę protestantyzmu.

Jakie były konsekwencje reformacji kościoła?

Konsekwencje reformacji kościoła były wielorakie. Europa była poprzecinana różnymi wyznaniami, rządami i systemami społecznymi. Efektem tego była seria wojen między katolikami i protestantami. Ludzie w Europie odzyskali prawo do czytania i interpretowania Biblii na swój sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *