Czym charakteryzuje się kościół greckokatolicki?

Świątynia kościoła greckokatolickiego z dwoma wysokimi wieżami na tle jasnego nieba.

Kościół greckokatolicki jest jednym z dwóch kościołów wywodzących się z Cesarstwa Bizantyjskiego. Zarówno Kościół greckokatolicki, jak i Kościół prawosławny mają wspólne korzenie. Istnieje jednak wiele różnic pomiędzy nimi. W tym artykule krótko omówimy, co charakteryzuje Kościół greckokatolicki.

Co to Kościół greckokatolicki?

W ten sam sposób, w jaki istnieją dwa Kościoły Wschodu, istnieją również dwa Kościoły Zachodu. Kościół Greckokatolicki jest jednym z dwóch odłamów Kościoła Zachodniego. Kościół greckokatolicki powstał w 1596 roku w wyniku podziału między Zachodem a Wschodem. Podział ten spowodowany był różnicami w interpretacji nauk chrześcijańskich, ale także czynnikami politycznymi i ekonomicznymi. Na przykład Zachód podążał za władzą papieską, Wschód za władzą patriarchy Konstantynopola. Zachód był zamożniejszy od Wschodu i to również miało wpływ na kształtowanie się tych dwóch Kościołów. Zachód oderwał się od Wschodu w wyniku Wielkiej Schizmy w 1054 roku.

Jak i kiedy powstał Kościół greckokatolicki?

Kościół greckokatolicki został założony w 1596 roku. Po Unii Brzeskiej (1596) między Ukraińską Cerkwią Prawosławną a Kościołem Katolickim powstali grekokatolicy. Unia Brzeska połączyła Ukraiński Kościół Prawosławny z Kościołem Katolickim pod przewodnictwem papieża. Przyczyny zawarcia Unii Brzeskiej były religijne i polityczne. Do przyczyn religijnych należała chęć zjednoczenia chrześcijaństwa zachodniego i wschodniego pod jedną władzą papieską. Z kolei do powodów politycznych trzeba zaliczyć chęć uzyskania autonomii od Korony Polskiej.

Jaka jest charakterystyka Kościoła greckokatolickiego?

Kościół greckokatolicki jest jednym z najmłodszych Kościołów. David W. Miller, profesor historii Kościoła na Uniwersytecie w Dallas, zauważa, że Kościół greckokatolicki ma mniej niż 400 lat. Kościołowi greckokatolickiemu najbliżej do Kościoła rzymskokatolickiego, choć zauważyć można pewne różnice. Kościół greckokatolicki używa tej samej liturgii, co Kościół rzymskokatolicki, ale stosuje inne sformułowania.

Katolickie Kościoły Wschodnie, w tym Kościół Greckokatolicki, nie kładą tak dużego nacisku na autorytet papieża, jak Kościół Rzymskokatolicki. Ich pogląd na papiestwo jest bardziej kolegialny. Kościół greckokatolicki odznacza się hierarchicznością. Na szczycie hierarchii znajdują się biskupi, a za nimi księża i diakoni. Kościół greckokatolicki kładzie szczególny nacisk na Dziewicę Maryję. Liturgia Kościoła greckokatolickiego jest pod silnym wpływem czci dla Dziewicy.

Jak liczny jest Kościół greckokatolicki w Polsce?

Kościół greckokatolicki zaczął być obecny w Polsce w XVI wieku. W XIX wieku duża liczba grekokatolików osiedliła się w Polsce po ucieczce przed prześladowaniami na Ukrainie. W XX wieku liczba grekokatolików w Polsce wzrosła w wyniku imigracji. Wielu Ukraińców i Białorusinów wyemigrowało do Polski, przywożąc ze sobą swój Kościół greckokatolicki. Zdecydowana większość grekokatolików w Polsce skupiona jest we wschodniej części kraju. Jest też trochę grekokatolików na Górnym Śląsku i na Pomorzu. Największą liczbę grekokatolików można znaleźć na Podlasiu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.

Kościół greckokatolicki a Kościół rzymskokatolicki – podobieństwa i różnice

Pomiędzy Kościołem greckokatolickim a Kościołem rzymskokatolickim istnieje wiele różnic. Jedną z najważniejszych jest struktura hierarchii. Kościół greckokatolicki ma bardzo wyraźną hierarchię z biskupami, księżmi i diakonami. Kościół rzymskokatolicki również ma taką hierarchię, z dodatkiem jeszcze dwóch rang. Najwyższą rangą w Kościele greckokatolickim jest biskup. W Kościele rzymskokatolickim najwyższą rangę otrzymuje nie biskup, lecz papież.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *