Czym różni się prawosławie od katolicyzmu?

Wnętrze prawosławnej świątyni z charakterystycznymi świecami to coś, czym różni się prawosławie od katolicyzmu.

Słowo „prawosławny” pochodzi od greckiego słowa oznaczającego „właściwe przekonanie”. Kościół prawosławny podkreśla potrzebę, aby każdy wierzący był ugruntowany w wierze i miał mocne zrozumienie nauk chrześcijaństwa. W ten sposób Kościół Prawosławny różni się od wielu innych kościołów chrześcijańskich, ponieważ oferuje alternatywę dla chrześcijan szukających czegoś więcej w swojej wierze. Czym dokładnie różni się prawosławie od katolicyzmu? Sprawdź poniżej!

Co to jest prawosławie?

Prawosławie jest jedną z dwóch najbardziej rozpowszechnionych form chrześcijaństwa w dzisiejszym świecie. To również najstarsza forma chrześcijaństwa, obecna od czasów Jezusa. Prawosławie czasami określa się jako Wschodnie Prawosławie lub w skrócie po prostu prawosławie.

Chociaż wywodzi się z tego samego korzenia co katolicyzm, prawosławie wyrosło z niezgody pomiędzy różnymi regionami oraz kościołami.

Jak powstało prawosławie?

Prawosławie sięga korzeniami do wczesnego Kościoła i nauk Jezusa. Od początku istniały spory co do tego, jak interpretować przesłanie Chrystusa. Spory te doprowadziły w końcu do powstania dwóch odrębnych odłamów chrześcijaństwa. Byli tacy, którzy wierzyli, że Kościół powinien być rządzony przez biskupów, i tacy, którzy wierzyli, że władza kościelna powinna być scentralizowana w Rzymie. Rzymscy katolicy uważali, że władza kościelna powinna być scentralizowana w Rzymie, a papież powinien mieć władzę nad wszystkimi biskupami. Biskupi, którzy chcieli zachować władzę nad własnymi terytoriami, utworzyli Kościół Prawosławny.

Jakie są różnice między katolicyzmem a prawosławiem?

Zarówno katolicy, jak i prawosławni mają wspólny tekst religijny – Biblię. Przyjmują także wiele takich samych wierzeń oraz praktyk religijnych. Istnieje jednak kilka kluczowych różnic. Kościołem prawosławnym rządzi patriarcha, podczas gdy Kościół katolicki za przewodnika uznaje papieża. Papież sprawuje kontrolę nad Kościołem katolickim, natomiast patriarcha nad Kościołem prawosławnym.

Ważną różnicą między katolicyzmem a prawosławiem jest sposób, w jaki oba te wyznania postrzegają pojęcie grzechu pierworodnego. Katolicy wierzą, że ludzie skażenie ludzkiej natury grzechem wynika z czynu popełnionego przez Adama i Ewę, kiedy zjedli zakazany owoc w ogrodzie Eden. Prawosławni podchodzą do tego tematu nieco inaczej.

Kolejną kwestię stanowi sposób przekazywania władzy w Kościele. Według katolików może być przekazywana jedynie przez papieża na jego następcę. W kościele prawosławnym natomiast biskupi oddają ją swoim następcom.

Jak powszechna jest religia prawosławna w Polsce i na świecie?

Prawosławie jest najbardziej rozpowszechnionym wyznaniem chrześcijańskim. Występuje w prawie każdym kraju na świecie. Prawosławie cieszy się największą popularnością w Europie Wschodniej, szczególnie w takich krajach jak Rosja, Gruzja i Ukraina. Duże populacje prawosławnych chrześcijan znajdują się również na Bliskim Wschodzie, w Azji i Afryce.

W Polsce wyznawcy prawosławia żyją przede wszystkim na Podlasiu, choć spotkamy ich w wielu częściach kraju. Religia ma jednak mały udział w życiu religijnym kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *