Czym są doktryny kościoła katolickiego i jak brzmią?

Kielich, monstrancja i Pismo Święte na ołtarzu. Ich znaczenie określają doktryny Kościoła katolickiego.

Doktryny Kościoła Katolickiego są oficjalnymi naukami Kościoła jako całości. Należy pamiętać, że w świątyni obowiązują różne role i obowiązki, a każdy wyznawca ma swoją osobistą relację z Bogiem. Niektórzy ludzie mogą mieć głębsze zrozumienie pewnych zasad niż inni. W tym artykule przyjrzymy się istotnym doktrynom katolicyzmu.

Jakie są doktryny Kościoła katolickiego?

Słowo doktryna oznacza „nauczanie” lub „teorię”. Jedne z najważniejszych doktryn katolicyzmu to Trójca Święta (jeden Bóg składający się z trzech Osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego), Wcielenie Jezusa Chrystusa (Syn Boży przyjmujący ludzkie ciało), Sakramenty (widzialna obecność Jezusa w Kościele i kontynuacja Jego działalności w świecie) oraz Powtórne Przyjście.

Dlaczego ustanowiono doktryny Kościoła katolickiego?

Jak z pewnością się domyślasz, doktryny Kościoła Katolickiego nie zostały po prostu wymyślone przez grupę ludzi. Ich korzenie sięgają Starego Testamentu i słów Jezusa Chrystusa. Najlepszy przykład stanowi doktryna o Trójcy Świętej. W Starym Testamencie ludowi izraelskiemu nakazano czcić tylko jednego Boga. Pierwsze przykazanie Dekalogu mówi: „Nie będziesz miał innych bogów przede mną”. Później w Starym Testamencie znajdujemy historię o płonącym krzaku – mówi one, że ludzie nie mogą w pełni pojąć Boga. Należy natomiast pamiętać, że uznanie takich wydarzeń za doktryny ma na celu ujednolicenie reguł wiary. Wyznawcy należący do Kościoła katolickiego muszą je uznać, jeśli chcą nazywać się prawdziwymi chrześcijanami.

Kto ustala doktryny Kościoła katolickiego?

Papieża uważa się za następcę św. Piotra, wobec czego jest najwyższym autorytetem w Kościele. To właśnie on odpowiada za nauczanie i rozpowszechnianie nauk Kościoła. Katolicy wierzą, iż Duch Święty prowadzi Kościół ku Prawdzie, dlatego postrzegają doktryny wcielane przez papieży jako natchnione przez Boga.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *