Jak i o której godzinie umarł Pan Jezus?

Jezus na krzyżu na tle nieba w trakcie burzy.

Kiedy myślimy o ukrzyżowaniu Chrystusa, większość chrześcijan skupia się na fizycznym bólu, jaki musiał znosić Jezus. W końcu przybito go do krzyża i pozostawiono na śmierć w palącym upale słońca. Wielu nie dostrzega, że śmierć Chrystusa na krzyżu była czymś więcej niż aktem samoofiary dla naszego dobra. Jednak mimo wszystko warto zastanowić się nad podstawowymi, ludzkimi stronami cierpienia Jezusa. Sprawdźmy, jak i o której umarł Pan Jezus.

O której godzinie umarł Pan Jezus?

Pan Jezus umarł w piątek po południu. Trzeba wiedzieć, że w kulturze żydowskiej dzień zaczyna się o zachodzie słońca. Dlatego, gdy Ewangelia mówi, że Jezusa ukrzyżowano „trzeciego dnia”, oznacza to, iż chodzi o piątek. Jeśli chodzi o dokładną godzinę, według Biblii Jezus umarł o godzinie trzeciej po południu. Takie nauczanie przyjął Kościół katolicki jako głosiciel słowa z Pisma Świętego.

Jak umarł Jezus według Biblii?

Biblia uczy nas, że Jezus umarł na krzyżu w wyniku swojego własnego wyboru. Cierpiał tortury i katusze, a następnie został przybity do krzyża. Nie mógł przeżyć ze względu na liczne rany oraz brak możliwości oddychania na krzyżu. Dobrowolnie oddał za nas swoje życie. Już sam ten fakt powinien pomóc nam zrozumieć głębię Jego miłości do nas. Miłość ta jest pięknie opisana w Księdze Jana, gdy mówi: „W tym objawiła się wśród nas miłość Boża, że Bóg posłał swego jedynego Syna na świat, abyśmy przez niego żyli. W tym jest miłość, nie że myśmy umiłowali Boga, ale że on nas umiłował i posłał Syna swego, aby był ubłaganiem za grzechy nasze. ” (1 Jana 4:9-10)

Gdzie umarł Jezus zgodnie z Ewangelią?

Wbrew powszechnemu przekonaniu, Pan Jezus nie umarł na Golgocie. Golgota to raczej miejsce, w którym został ukrzyżowany. Biblia wyraźnie mówi, że Pan Jezus został ukrzyżowany w miejscu zwanym Miejscem Czaszki. Getsemane to piękny ogród położony tuż przy murach miejskich Jerozolimy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *