Jak traktowany jest rozwodnik w Kościele Katolickim?

Rozwodnik zdejmuje obrączkę ze swojego palca.

Dla Kościoła katolickiego małżeństwo jest sakramentem. Oznacza to, że zawarcie małżeństwa w świątyni, co stanowi ważny krok dla każdego katolika. W tej wierze nie istnieje pojęcie rozwodu, chyba że sakramentalny związek zawarto niezgodnie z zasadami. Jak zatem Kościół traktuje rozwodników? Sprawdźmy!

Kim jest rozwodnikiem?

Jeśli masz małżeństwo, które kończy się rozwodem i nowym partnerem, jesteś rozwodnikiem. Kiedy po raz pierwszy bierzesz ślub, podpisujesz kontrakt, aby pozostać razem, przez dobre i złe, aż śmierć was rozdzieli. Twój partner zgadza się na to samo. Jednak zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego, nie można się rozwieść, co tworzy problemu natury religijnej.

Czy związek po rozwodzie jest grzechem?

Kościół katolicki ma bardzo konserwatywne podejście do rozwodów. Postrzega się go jako grzeszny akt, który nie leży w najlepszym interesie żadnej ze stron związku. Kiedy para się rozwodzi, oboje małżonkowie popełniają grzech. Tylko w bardzo rzadkich przypadkach Kościół pozwala jednemu z małżonków na rozwiązanie małżeństwa i odejście od drugiego. Nowy związek między dwojgiem ludzi po rozwodzie nazywamy grzechem, ponieważ ma on charakter cudzołożny.

Czy rozwodnik może przyjmować Komunię Świętą?

Kościół ma ścisłe zasady, jeśli chodzi o sakramenty Eucharystii i małżeństwa. Zatem jeśli ktoś się rozwiódł, nie może przystępować do Komunii, chyba że zawrze ponownie związek małżeński w Kościele katolickim i uzyska dyspensę od Kościoła. O tym, czy można przystąpić do komunii, informuje miejscowy kapłan.

Czy rozwodnik może być ojcem chrzestnym?

Kościół nie zezwala rozwodnikom na bycie ojcami chrzestnymi katolickich dzieci. Nie mogą bowiem wziąć ślubu w Kościele katolickim. Jeśli dana osoba nie ma ślubu kościelnego, nie powinna pełnić funkcji rodzica chrzestnego. Takie zasady głosi tradycyjne nauczanie Kościoła, choć wielu kapłanów odchodzi od niego współcześnie.

Czy rozwodnik może być świadkiem na ślubie?

Tradycyjne podejście Kościoła katolickiego polegało na zakazie uczestniczenia rozwodników w katolickich ślubach. Jednak w dzisiejszych czasach nie zawsze funkcjonuje to w ten sposób. W wielu przypadkach ksiądz pozwala rozwodnikowi na uczestnictwo w ceremonii jako świadek. Trzeba tylko pamiętać o tym, że decyzja należy do kapłana. Nie ma obecnie żadnych twardych reguł w tej kwestii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *