Jaka jest historia Abrahama według Biblii?

Historia Abrahama przedstawiona na kolorowym witrażu z postacią proroka.

Dla wielu może to być zaskoczeniem, ale Księga Rodzaju nie zawiera historii Abrahama. Pierwsza księga Starego Testamentu kronikarsko przedstawia historię Abrama aż do jego małżeństwa z Sarą. Nawet gdy Abramowi zostaje przywrócone znaczenie w rozdziale 11, narracja nigdy nie wychodzi poza jego małżeństwo z Sarą i ich wyjazd do Kanaanu. Co jeszcze powinieneś wiedzieć o historii Abrahama?

Kim był Abraham?

Abraham był ojcem narodu żydowskiego i Arabów oraz praojcem chrześcijan, a także muzułmanów. Uważa się go za proroka w judaizmie, chrześcijaństwie czy islamie. Abraham urodził się w Ur, mieście w Mezopotamii (dzisiejszy Irak).

Co oznacza imię Abraham?

Imię Abraham jest złożeniem dwóch słów, które oznaczają „ojciec wielu narodów”. Hebrajskie imię Abrahama brzmiało pierwotnie Abram, co oznacza „wysoki ojciec”. Imię Abrahama zostało zmienione na takie, jakie jest dzisiaj w Księdze Rodzaju 17:5.

Jak wyglądała historia Abrahama?

Historia Abrahama jest wypełniona wszelkiego rodzaju zakłóceniami i wstrząsami. Dorastał w Ur Chaldejskim, starożytnym mieście nad rzeką Eufrat w ówczesnym Iraku. Jako młody człowiek Abraham zbuntował się przeciwko bałwochwalstwu i zaproponował zniszczenie wszystkich bożków w świątyni. Abraham prawdopodobnie wylądował w Haranie, mieście w dzisiejszej Syrii na granicy z Turcją. Stamtąd wyemigrował do Kanaanu, gdzie się osiedlił i zdobył sławę jako skuteczny rolnik.

Co Biblia mówi o rodzinie Abrahama?

Żoną Abrahama była Sara, o której Biblia wspomina w trzech miejscach – Rdz 11:29; 12:10; i 21. Choć fragmenty te rzucają światło na charakter Sary, są zbyt krótkie, by dać nam szczegółowy obraz tej pary. Nieliczne szczegóły, jakie znajdujemy o Sarze w Biblii, sugerują, że była ona głęboko wierzącą kobietą o ognistym temperamencie. Księga Rodzaju 12:10 wspomina, że jej piękno przyciągnęło uwagę sąsiadów Abrahama, którzy byli tak zgorszeni, że chcieli go za to zabić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *