Jakie są cnoty boskie w chrześcijaństwie?

Schody do nieba i podświetlony krzyż wśród chmur symbolizujący cnoty boskie.

Słowo „cnota” pochodzi od łacińskiego słowa „virtus”, które oznacza siłę lub męstwo. Cechy te wzmacniają wiarę i prowadzą nas do bliższego zjednoczenia z Bogiem. Istnieją też inne zachowania o statusie cnót w Kościele katolickim. Poznasz je poniżej!

Jakie są cnoty boskie?

Cnoty boskie to najważniejsze i najistotniejsze cechy człowieka, do których każdy gorliwy chrześcijanin powinien dążyć. Posiada je sam Bóg, natomiast człowiekowi trudno żyć z nimi bez przeszkód ze względu na grzeszną naturę.

Główne cnoty boskie to:

  • Pokora
  • Hojność
  • Czystość
  • Miłość
  • Umiarkowanie
  • Cierpliwość
  • Gorliwość i pracowitość

Co jeszcze nazywamy cnotami?

W chrześcijaństwie znaleźć można także cnoty teologiczne oraz kardynalne. Te pierwsze to wiara, nadzieja i miłość, natomiast do cnót kardynalnych należą: roztropność, umiarkowanie, męstwo i sprawiedliwość.

Na czym polegają trzy cnoty boskie?

Wyżej wspomniane cnoty teologiczne znane są także jako cnoty boskie. Wiara sprawia, że chrześcijanie wierzą w Boga oraz w Jego Objawienie, a zatem również w to, co Kościół Święty ustala. Nadzieja stanowi cnotę, dzięki której wierni pragną Królestwa Bożego i życia wiecznego w komunii z Bogiem, pokładając ufność w obietnicach Jezusa. Z kolei miłość pozwala wiernym miłować Boga dla Niego samego oraz bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość Boga.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *