Jakie są grzechy główne w katolicyzmie?

Mężczyzna łapie się za głowę i wydaje się zrozpaczony. Być może męczą go grzechy główne.

Większość ludzi słyszała o siedmiu grzechach śmiertelnych, ale niewielu wie o grzechach kardynalnych w katolicyzmie. Jest to zestaw konkretnych wad, które uważane są za szczególnie haniebne i niszczące, które odcinają nas od Boga i oddzielają od innych ludzi. Te kardynalne (lub stołeczne) grzechy są najpoważniejszymi przekroczeniami etyki chrześcijańskiej, ponieważ atakują naszą relację z Bogiem i bliźnim. Krótko mówiąc, są to rzeczy, które sprawią, że zostaniesz wyrzucony z nieba, jeśli będziesz je popełniał regularnie – nie tylko raz czy dwa. Są to:

Jakie są grzechy główne?

W katolicyzmie istnieją dwa rodzaje grzechów – grzechy powszednie i grzechy śmiertelne. Grzechy powszednie to mniej poważne przewinienia, które mogą być odpuszczone podczas spowiedzi. Grzechy śmiertelne to najpoważniejsze przewinienia, które odcinają nas od Boga, wymagają spowiedzi sakramentalnej i mogą prowadzić do piekła. Grzechy kardynalne to zestaw siedmiu bardzo poważnych przewinień, które oddzielają nas od Boga i innych ludzi. Są to rzeczy, które spowodują, że zostaniesz wyrzucony z nieba, jeśli będziesz je popełniał regularnie – nie tylko raz czy dwa. Są to: – Pycha – Arogancja i próżność. Pycha jest korzeniem wszelkiego zła. – Żądza – Nieumiarkowanie w pożądaniu seksualnym. – Łakomstwo – Nieumiarkowanie w jedzeniu, piciu i innych zmysłowych przyjemnościach. – Chciwość – nieumiarkowanie w zdobywaniu bogactwa. – Lenistwo – Nieumiarkowanie w oddawaniu się dobrym uczynkom. – Gniew – Nieumiarkowanie w gniewie. – Zazdrość – Nieumiarkowanie w pożądaniu tego, co mają inni.

Kto określił grzechy główne?

Grzechy kardynalne to lista siedmiu bardzo poważnych przewinień, które oddzielają nas od Boga i innych ludzi. Są to rzeczy, które sprawią, że zostaniesz wyrzucony z nieba, jeśli będziesz je popełniał regularnie – nie tylko raz czy dwa. Ojcowie Kościoła, tacy jak Augustyn, ustalili listę grzechów kardynalnych na podstawie Pisma Świętego i pism wczesnego Kościoła. I chociaż lista ta pozostała niezmienna na przestrzeni wieków, zrozumienie każdego grzechu i jego przyczyn jest przedmiotem dyskusji nawet dzisiaj.

Kiedy zostały ustalone grzechy główne w katolicyzmie?

Grzechy kardynalne to lista siedmiu bardzo poważnych przewinień, które oddzielają nas od Boga i innych ludzi. Są to rzeczy, które sprawią, że zostaniesz wyrzucony z nieba, jeśli będziesz je popełniał regularnie – nie tylko raz czy dwa. Lista ta pozostała niezmienna na przestrzeni wieków, ale zrozumienie każdej z tych wad i jej przyczyn jest przedmiotem dyskusji nawet dzisiaj. Ojcowie Kościoła, tacy jak Augustyn, ustalili listę grzechów kardynalnych na podstawie Pisma Świętego i pism wczesnego Kościoła. I chociaż lista ta pozostała niezmienna na przestrzeni wieków, zrozumienie każdej z wad i jej przyczyn jest dyskutowane nawet dzisiaj.

Czy grzechy główne są grzechami ciężkimi?

I podczas gdy lista grzechów kardynalnych pozostała spójna przez wieki, zrozumienie każdej z przywar i jej pierwotnych przyczyn jest dyskutowane nawet dzisiaj. Ojcowie Kościoła, tacy jak Augustyn, ustalili listę grzechów głównych na podstawie Pisma Świętego i pism wczesnego Kościoła. I chociaż lista ta pozostała niezmienna na przestrzeni wieków, rozumienie każdej z wad i jej przyczyn jest dyskutowane nawet dzisiaj. Każdy z grzechów kardynalnych jest poważnym wykroczeniem przeciwko Bogu. Ważne jest jednak, aby zauważyć, że waga grzechu nie jest określona przez liczbę jego liter. Waga grzechu zależy od jego przedmiotu i okoliczności, w jakich został popełniony. Na przykład, pożądanie rzeczy, która należy do kogoś innego jest grzechem. Ale to samo pragnienie, jeśli jest sprzeczne z miłością, może być grzechem śmiertelnym. Podobnie gniew na kogoś jest grzechem. Ale jeśli gniew jest niepohamowany, albo jeśli powód gniewu jest niesprawiedliwy, może być grzechem śmiertelnym. Waga tych grzechów może być zwiększona, jeśli są one popełniane z rozmyślną złośliwością, jeśli są popełniane z pychą (na przykład myśląc, że jest się zbyt dobrym, aby dokonać restytucji), lub jeśli są popełniane z przyzwyczajenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *