Kim jest Jezus Chrystus oraz gdzie i kiedy się urodził?

Twarz Jezusa Chrystusa w koronie cierniowej.

Jezus Chrystus jest ostatecznym źródłem nadziei dla ludzkości. Urodził się 2000 lat temu w małym miasteczku Betlejem w Palestynie, dorastał jako cieśla i prowadził przykładne życie, dopóki zginał tragiczną śmiercią. Chrześcijanie uznają go za Boga, a wyznawcy innych wierzeń traktują jako ważnego proroka. Co należy wiedzieć o Jezusie?

Kim jest Pan Jezus?

Jezus Chrystus jest jednorodzonym Synem Bożym. To Mesjasz, który przyszedł na Ziemię, aby objawić ludzkości miłość Ojca. Podobnie jak my, został stworzony na obraz Boga. Urodził się z matki dziewicy, z udziałem Archanioła Gabriela, w skromnym żłóbku. Wychował się w zapyziałej wiosce, był prześladowany i skazany na śmierć. Powstał z martwych i wstąpił do nieba, aby być z Bogiem. W Dniu Ostatnim powróci na ziemię i zasiadając do sądu nad całą ludzkością.

Gdzie urodził się Jezus?

Jezus urodził się w mieście Betlejem w ziemi izraelskiej, około 6 mil na południe od Jerozolimy, stolicy swojego narodu. Betlejem słynęło z gajów drzew terebintowych. Znajdowało się ono w paśmie górskim Judei. Betlejem było domem króla Dawida, czyli osoby, która jako pierwsza zjednoczyła Izraelitów i uczyniła z nich królestwo. Urodził się tam, a także wychował król Herod Wielki. Miasto stanowiło właściwie wioskę, zamieszkiwaną przez około 600 osób.

Kiedy urodził się Jezus?

Z uwagi na fakt, że Jezus urodził się w czasie, gdy Herod Wielki był królem Judei, rok jego narodzin przypada na okres pomiędzy 1 a 4 rokiem p.n.e., mimo religijnych praktyk. Ewangelia Mateusza umieszcza jego narodziny w okresie, kiedy Magowie próbowali znaleźć nowonarodzonego króla, podążając za gwiazdą na wschodzie. Ustalenie dokładnej daty narodzin Jezusa nie jest możliwe, ponieważ wczesny Kościół nie obchodził Bożego Narodzenia w dniu jego narodzin, ale raczej w dniu jego poczęcia (tj. 25 grudnia).

Jak wyglądał Jezus?

Biblia nie dostarcza zbyt wielu informacji na temat tego, jak Jezus wyglądał jako człowiek. Ewangelia Jana mówi, że miał on specjalny, charakterystyczny wygląd. Ewangelia Marka mówi, że był bardzo przystojny i miał długie kręcone włosy. Ewangelia Mateusza mówi, że był niezbyt wysoki i miał ciemną karnację. Z kolei Ewangelia Łukasza mówi, że był dość wysoki, o opalonej cerze. Wiemy, że Jezus był Żydem i że jego wygląd odpowiadałby innym ludziom żyjącym na Bliskim Wschodzie w okresie, w którym żył, którzy byli pochodzenia wschodniośródziemnomorskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *