Msza św. papieża Benedykta XVI w Monachium

Dłonie kapłana trzymające Komunię Świętą podczas Mszy Świętej.

Wizyta Ojca Świętego w Niemczech w 2006 r. dała wielu ludziom możliwość ponownego odkrycia tego kraju, który dziś jest być może lepiej znany niż w jakimkolwiek innym momencie swojej historii. Dreszczyk emocji, jaki kraj ten musiał odczuwać w związku z tak doniosłym wydarzeniem, nie osłabł nawet po tylu latach. Właśnie dlatego tak wielu chciało być przy nim obecnych.

Pielgrzymka papieża Benedykta XVI do Bawarii

W dniu 9 września 2006 r. Benedykt XVI wsiadł do samolotu lecącego do Monachium, stolicy Wolnego Państwa Bawarii, ostatniego przystanku jego pielgrzymki do kraju dziadków. Ojciec Święty przybył, aby złożyć hołd swoim przodkom oraz trzem biskupom Ratyzbony, Bambergu i Würzburga, którzy są dziedzictwem Kościoła katolickiego. Chciał również uczcić Reformację i odnowić chrześcijańskie oraz katolickie tradycje Bawarii jako skarbu chrześcijańskiego Zachodu. Dzień po przyjeździe przewodniczył ekumenicznej Mszy św. w majestatycznej scenerii słynnego kościoła Frauenkirche. 

Msza pod przewodnictwem papieża Benedykta XVI w Monachium

Po oficjalnym powitaniu papieża w Monachium nastąpiło kilka dni prywatnych spotkań z wiernymi, podczas których Bawarczycy mogli wyrazić swoje nadzieje i oczekiwania wobec papieża. Następnie Papież przewodniczył największej od czasów II wojny światowej ekumenicznej Mszy św. odprawionej w Monachium. Ta jedność była znakiem nadziei i wyzwaniem.

O czym mówił papież Benedykt XVI podczas Mszy w Monachium?

Rozmowy papieża z wiernymi w Monachium toczyły się wokół tematów wiary i rozumu, roli osoby, problemu sekularyzmu, sytuacji rodziny. Ojciec Święty podkreślał, że Kościół zawsze stara się być lepszy, wzrastać i odnawiać. Wspominał o Świętej Eucharystii, która stanowi źródło i szczyt życia Kościoła. W sercu Mszy św. znalazło się stwierdzenie, że Kościół jest „Ciałem Chrystusa” i w Kościele spotykamy Chrystusa, jednocząc się z nim w pełni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *