„Nie lękajcie się” hymnem spotkania młodych z Benedyktem XVI

Chrześcijański, drewniany krzyż leżący na karcie z nutami.

„Nie lękajcie się” jest powtarzającym się zwrotem w katolickiej nauce społecznej i zasługuje na to, by stać się centralnym etosem Kościoła katolickiego. Strach nas paraliżuje; kiedy się boimy, nie możemy działać. Prowadzi nas z dala od Boga i w kierunku grzechu. I tak było z pierwszymi chrześcijanami. „W każdym mieście musimy pozostać czujni jak sępy wobec zła, stale odnawiając naszą wiarę w Chrystusa” – przypomniał w środę rano papież Benedykt swoim młodym słuchaczom.

O czym mówi hymn „Nie lękajcie się” ze spotkania młodzieży z papieżem Benedyktem XVI w Polsce?

Tematem tego Spotkania Młodych, podobnie jak Synodu o Rodzinie, jest lęk i jego wpływ na życie człowieka i komunikację. Lęk powstrzymuje nas od życia w pełni i prawdziwie. Pozostajemy „w cieniu lęku przed śmiercią”, która jest „największym ze wszystkiego, co złe”. Lęk przeszkadza w kochaniu innych oraz i akceptowaniu siebie. Powstrzymuje nas od dialogu, komunikacji z innymi, z Bogiem i z samym sobą. Papież Benedykt pytał młodych, co sprawia, że się boją, co ich martwi i czego nie wiedzą. Zachęcał ich do rozważenia, że wszystkie te kwestie da się przezwyciężyć dzięki odważnej wierze, podpartej ufnością Bogu i Jego obietnicom.

Kto stworzył hymn spotkania młodzieży z papieżem Benedyktem XVI w Polsce?

Hymn Spotkania Młodych „Nie lękajcie się” został napisany przez młodego polskiego kompozytora Piotra Pałkę. Zainspirowało go dołączenie do Spotkania Młodych z papieżem Benedyktem XVI w Polsce i słowa „Nie lękajcie się” papieża Jana Pawła II. Piotr Pałka skomponował hymn na Spotkanie Młodych w 2016 roku, kierując się tematem strachu wśród chrześcijan. Pomyślał o młodych ludziach i ich fobiach oraz o tym, czego potrzebują, aby pokonać je z odwagą i wiarą.

Jak wyglądało spotkanie młodzieży z papieżem Benedyktem XVI w Polsce?

Spotkanie Młodzieży z papieżem Benedyktem XVI w Polsce odbyło się na krakowskich Błoniach. Wzięły w nim udział tysiące młodych ludzi. Papież opowiadał o swoim życiu i czasach jako młody człowiek oraz kapłan. Przewodniczył też Mszy św. i przemawiał na dużym plenerowym czuwaniu. Przemówienie papieża na spotkaniu młodzieży w Polsce jego kolejną wizytą w Europie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *