Orędzie Benedykta XVI do kardynałów

Papież w swoim codziennym ubiorze przechadza się na zewnątrz z Biblią trzymaną w dłoniach.
Błażej Kaszuba Inne 19 października, 2006 ,

Orędzie Benedykta XVI do kardynałów mówiło o tym, że zadaniem jest zbudowanie nowej kultury wierności w Kościele katolickim. Wymaga to zapytania naszych członków, czego chcą od swoich biskupów: więcej uwagi, środków i działań. Aby to osiągnąć, Benedykt XVI nie pozostawił kamienia na kamieniu. Wezwał do powrotu do ducha współpracy, który charakteryzował wczesny Kościół.

Dlaczego papież Benedykt XVI zwrócił się do kardynałów?

Papież zwrócił się do kardynałów 6 grudnia 2016 r., w setną rocznicę podpisania Traktatu Laterańskiego, który oficjalnie przyjął Kościół do Państwa Watykańskiego. Cel przemówienia był dwojaki. Po pierwsze, było to wezwanie do świeżego dialogu Kościół-Kościół i nowego sposobu patrzenia na problemy świata. Po drugie, było to wezwanie do przejrzystości i odpowiedzialności w Kościele katolickim. Nie ma sensu utrzymywać skrytej religii, która przetrwała przez tysiąclecia jako źródło osobiście odczuwanej „prawdy”.

Fragmenty przesłania papieża Benedykta XVI do kardynałów

“Najdrożsi! W moim sercu przeważa mimo wszystko głębokie poczucie wdzięczności za dar Bożego miłosierdzia. Uważam to za szczególną łaskę, którą zyskał dla mnie mój świętej pamięci poprzednik, Jan Paweł II. Czuję, jakby jego mocna ręka trzymała moją. Zdaje mi się, że widzę jego uśmiechnięte oczy i słyszę jego słowa skierowane do mnie w tej szczególnej chwili: „Nie lękaj się!”.”

“Przechodząc wszelkie moje oczekiwania, Opatrzność Boża głosami czcigodnych księży kardynałów powołała mnie do następstwa po tym wielkim papieżu. Rozważam teraz to, co zdarzyło się przed dwoma tysiącami lat w okolicach Cezarei Filipowej. Zdaje mi się, że słyszę słowa Piotra: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga żywego” i uroczyste stwierdzenie Chrystusa: „Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół… Tobie dam klucze królestwa niebieskiego” (Mt 16, 15-19).”

“Was, czcigodni Bracia Kardynałowie, wdzięczny za okazane mi zaufanie, proszę, byście mnie wspierali modlitwą oraz stałą, czynną i roztropną współpracą. Proszę również wszystkich Braci w biskupstwie, by wspomagali mnie modlitwą i radą, tak abym był naprawdę Sługą sług Bożych. Jak Piotr z pozostałymi Apostołami tworzyli razem z woli Pana kolegium apostolskie, tak samo następca Piotra i biskupi, następcy Apostołów.”

“Dlatego ja także, podejmując posługę następcy Piotra, pragnę z mocą potwierdzić zdecydowaną wolę dalszego wprowadzania w życie Soboru Watykańskiego II, idąc za moimi poprzednikami, wierny ciągłości dwóch tysięcy lat tradycji Kościoła. Właśnie w tym roku obchodzimy 40-lecie zakończenia obrad Soboru (8 grudnia 1965 roku). Z biegiem lat dokumenty soborowe nie straciły aktualności, a nawet zawarte w nich nauczanie okazuje się szczególnie stosowne do nowych wymogów Kościoła i obecnego społeczeństwa określanego jako zglobalizowane.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *