Politeizm i monoteizm – jakie są różnice?

Wnętrze świątyni, do której przez okno wpada strumień światła.

Politeizm i monoteizm to dwa przeciwstawne światopoglądy. Jeden wierzy w wielu bogów, a drugi tylko w jednego. Oba te wyznania mają niedające się pogodzić różnice. W tym artykule wspólnie poznamy je bliżej.

Czym różni się monoteizm od politeizmu?

Główną różnicą między monoteizmem a politeizmem jest liczba bogów. Monoteizm odnosi się do systemu religii z wiarą w jednego Boga. Politeizm głosi natomiast wiarę w wielu bogów. Przyczyna powstania monoteizmu może wyjaśnić, dlaczego politeizm i monoteizm różnią się między sobą. Zgodnie z teorią ewolucji społecznej, człowiek przeszedł przez trzy etapy rozwoju: etap polowania-zbieractwa, etap pasterstwa i etap rolnictwa. W fazie pasterskiej ludzie udomowili zwierzęta i zaczęli osiedlać się w wioskach. Nastąpił wzrost populacji, co doprowadziło do nadwyżki żywności. W rezultacie ludzie mieli czas na kontemplację wszechświata. Stworzyli koncepcję bogów, aby wyjaśnić zjawiska naturalne, takie jak ruch słońca i zmiany pór roku.

Dlaczego monoteizm wyparł politeizm?

Przejście od politeizmu do monoteizmu nastąpiło w wyniku dążenia władców do zjednoczenia swojego ludu. Aby to zrobić, próbowali stworzyć poczucie tożsamości narodowej poprzez narzucenie swoim ludziom własnych przekonań. To doprowadziło do przejścia od politeizmu do monoteizmu. Co więcej, przejście od politeizmu do monoteizmu zbiegło się również z rozwojem cywilizacji. Wraz z postępem ludzie stawali się mniej zależni od ziemi, a bardziej od swoich sąsiadów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *