Pozdrowienie Ojca Świętego Benedykta XVI na Błoniach w Krakowie

Wyciągnięta dłoń papieża na tle nieba i wysokiego budynku.

Papież Benedykt XVI odprawił mszę w słynnej bazylice na Wawelu, miejscu pochówku polskich królów. Później ruszył na krakowskie Błonie, gdzie spotkał się z polską młodzieżą.

Jak papież Benedykt XVI pozdrowił młodzież na krakowskich Błoniach?

Papież Benedykt XVI spotkał się z młodzieżą z parku na Błoniach w Krakowie w 2006 roku. Papież pozdrowił młodzież tymi słowami: „Wy jesteście przyszłością Polski, a Polska jest przyszłością świata”. Ponadto mówił do młodzieży na krakowskich Błoniach o ich wielkim potencjale, który mogą wnieść do społeczeństwa. Zachęcał uczestników, aby skoncentrowali się na swoich celach i dawali z siebie wszystko, aby osiągnąć swoje marzenia. Słowa papieża skierowane do młodych ludzi w Krakowie stały się dla nich inspiracją do budowania lepszej przyszłości dla siebie i swojego kraju. 

Fragment pozdrowienia młodzieży na krakowskich Błoniach przez Benedykta XVI

”Drodzy Przyjaciele, rozważając słowa Chrystusa o skale jako odpowiednim fundamencie dla domu, nie możemy nie dostrzec, że ostatnie słowo, to słowo nadziei. Jezus mówi, że choć rozszalały się żywioły „dom nie runął, bo na skale był utwierdzony”. Jest w tym Jego słowie jakaś niesamowita ufność w moc fundamentu, wiara, która nie lęka się próby, gdyż jest potwierdzona przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. To wiara, którą po latach wyzna św. Piotr w swoim liście: „Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto w niego wierzy, na pewno nie zostanie zawiedziony.” (1 P 2, 6). „Na pewno nie zostanie zawiedziony…”. Drodzy, młodzi Przyjaciele, lęk przed porażką może czasami zniweczyć nawet najpiękniejsze marzenia. Może sparaliżować wolę i odebrać wiarę, że istnieje dom zbudowany na skale. Może skłonić do uwierzenia, że tęsknota za domem to tylko młodzieńcze pragnienie, a nie projekt na życie. Odpowiedzcie na ten lęk razem z Jezusem: „Nie runie dom, gdy na skale będzie utwierdzony!” Odpowiedzcie na wątpliwości razem ze św. Piotrem: „Kto wierzy w Chrystusa, na pewno nie dozna zawodu!”. Bądźcie świadkami nadziei, tej nadziei, która nie boi się budować domu swojego życia, bo dobrze wie, że może liczyć na fundament, który nie zawiedzie nigdy: Jezusa Chrystusa, naszego Pana”.

Jak ważne są słowa papieża Benedykta XVI ze spotkania z młodzieżą na Błoniach w Krakowie?

Słowa papieża Benedykta XVI do młodzieży na krakowskich Błoniach pokazują, że jest on człowiekiem, który głęboko troszczy się o przyszłość ludzi. Słowa papieża stanowią przypomnienie dla młodych ludzi, że ich przyszłość jest ważna i że powinni jak najlepiej wykorzystać swoje możliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *