Protestantyzm a katolicyzm – jakie są podobieństwa i różnice?

Ludzie na tle zachodzącego słońca wznoszę do nieba chrześcijańskie krzyże.

Katolicyzm i protestantyzm to dwie podstawowe odmiany chrześcijaństwa od XVI wieku. Jednak czym się różnią? Jakie są podobieństwa między nimi? Tego dowiesz się w tym krótkim artykule!

Czym różni się protestantyzm od katolicyzmu?

Główna różnica między katolicyzmem a protestantyzmem leży w ich rozumieniu Kościoła. Dla katolików Kościół to ludzie (świeccy) i sakramenty (księża). Dla protestantów Kościół składa się wyłącznie z ludzi. Oznacza to, że dla protestantów księża nie mają żadnej specjalnej władzy. Kolejna ważna różnica między katolicyzmem a protestantyzmem polega na podejściu do sakramentów. Katolicy wierzą, iż sakramenty odgrywają kluczową rolę dla zbawienia. Natomiast protestanci uważają, że te obrzędy pomagają, ale nie trzeba ich koniecznie przyjmować.

Jakie są protestanckie święta i sakramenty?

W świecie protestanckim istnieje wiele różnych świąt i sakramentów. Reformacja upamiętnia przybicie przez Marcina Lutra 95 tez do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze. Wspomniane wydarzenie uważa się powszechnie za początek ruchu protestanckiego. Wieczerza Pańska stanowi protestancką wersję katolickiej Eucharystii. Rytuał wygląda nieco inaczej, ale w obu przypadkach cel jest taki sam. Chrzest obejmuje obmycie człowieka z grzechu wykonywane na wszystkich nowo nawróconych na chrześcijaństwo.

Jak wygląda spowiedź w protestantyzmie?

Spowiedź w protestantyzmie jest zupełnie inna niż spowiedź w katolicyzmie. Dzieje się tak dlatego, że katoliccy księża mają specjalne uprawnienia do odpuszczania grzechów, w przeciwieństwie do protestanckich pastorów. Dla protestantów spowiedź przyjmuje postać aktu przypominania sobie o swoich grzechach, aby móc za nie żałować i otrzymać przebaczenie Boga. Można to robić na głos lub tylko w głowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *