Przemówienie Benedykta XVI w synagodze w Kolonii

Kolońska synagoga, w której Benedykt XVI wygłosił swoje przemówienie do społeczności żydowskiej.

Podczas swojej pielgrzymki do ojczyzny papież Benedykt XVI wygłosił przemówienie w synagodze kolońskiej. Było to ważne wydarzenie w ramach jego wizyty w Niemczech. Ojciec Święty od dawna podkreślał, że pragnie spotkać się z tamtejszą społecznością żydowską. Chciał tym samym nawiązać do podobnych działań ze strony swojego poprzednika, Jana Pawła II.

Dlaczego Benedykt XVI odwiedził synagogę w Kolonii?

Papież Benedykt XVI odwiedził synagogę w Kolonii, ponieważ znajduje się tam gmina żydowska skupiające wielu członków tej społeczności w Niemczech. Celem Ojca Świętego było przypomnienie o ogromnym znaczeniu dialogu międzyreligijnego, o czym wielokrotnie mówił również jego poprzednik, Jan Paweł II.

Gorąco pragnąłem, aby przy okazji mej pierwszej wizyty w Niemczech po wyborze na następcę apostoła Piotra, spotkać się z gminą żydowską Kolonii i z przedstawicielami Żydów niemieckich. Wizytą tą chciałbym nawiązać do wydarzenia z 17 listopada 1980, kiedy mój czcigodny poprzednik Papież Jan Paweł II podczas swej pierwszej podróży do Niemiec spotkał się w Moguncji z Centralnym Komitetem Żydowskim i Konferencją Rabinów. Chcę potwierdzić przy tej sposobności, że zamierzam nadal kroczyć drogą ku poprawie stosunków i przyjaźni z narodem żydowskim, na której Papież Jan Paweł II poczynił decydujące kroki “ – powiedział na wstępie Benedykt XVI.

Co powiedział papież Benedykt XVI w swoim przemówieniu?

Benedykt XVI przywitał wszystkich z wdzięcznością i poruszył wiele tematów, takich jak cierpienia ubogich, rosnąca liczba ludzi wszystkich ras i kultur żyjących w ubóstwie, upadek tradycyjnego stylu życia i znaczenie Kościoła. Mówił przede wszystkim o tym, że Kościół ma wciąż wiele do zrobienia w kwestii dialogu międzyreligijnego, w tym z Żydami.

W ciągu czterdziestu lat, jakie upłynęły od Deklaracji soborowej „Nostra aetate”, zarówno w Niemczech, jak i w wymiarach międzynarodowych uczyniono wiele dla poprawy i pogłębienia stosunków między Żydami a chrześcijanami. Obok relacji oficjalnych, przede wszystkim dzięki współpracy biblistów, zrodziły się liczne nowe przyjaźnie. Wspominam w związku z tym szereg deklaracji Niemieckiej Konferencji Biskupiej i szlachetną działalność „Kolońskiego Stowarzyszenia na rzecz Współpracy Chrześcijańsko-Żydowskiej”, które przyczyniły się do tego, aby gmina żydowska, począwszy od roku 1945, mogła znów czuć się „u siebie w domu” tutaj, w Kolonii i na nowo zaczęła współdziałać ze wspólnotami chrześcijańskimi. Wiele jednak jest jeszcze do zrobienia.” – podkreślił papież.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *