Przesłanie Benedykta XVI do polskich biskupów

Dłonie biskupa splecione na brzuchu. Widoczny ubiór biskupi.

Przesłanie Benedykta XVI do polskich biskupów

Papież Benedykt przemawiał do różnych biskupów w Polsce. Wysłuchał on najpierw ich relacji na temat funkcjonowania katolickich wspólnot i diecezji. Następnie wygłosił orędzie, w którym wyznaczył kierunki działań polskich hierarchów na kolejne lata.

Papież Benedykt XVI przemawia do polskich biskupów

W Polsce papież Benedykt XVI przemówił do kilku tysięcy polskich braci duszpasterzy. Tym, co szczególnie poruszyło papieża, była autentyczna chęć pomocy. Ojciec Święty spotkał się z biskupami, aby usłyszeć od nich, jak działają wspólnoty chrześcijańskie w Polsce i dać im rady na kolejne lata edukacji młodych pokoleń w wierze chrześcijańskiej.

Fragmenty orędzia papieża Benedykta XVI do polskich biskupów

”Z uwagą wysłuchałem Waszych relacji o życiu Kościoła w diecezjach, za które jesteście odpowiedzialni. Dziękuję za trud, jaki co dnia podejmujecie jako Pasterze owczarni Pańskiej, animując z apostolskim autorytetem duszpasterską posługę kapłanów, realizację charyzmatów wspólnot zakonnych oraz duchowy rozwój wiernych świeckich.”

“Wierne i owocne wypełnianie misji wychowania, przed którą staje dzisiaj Kościół, wymaga właściwej oceny sytuacji młodych ludzi, którzy są podmiotem tej misji. Na pierwszym miejscu trzeba widzieć ich sytuację rodzinną, ponieważ dom i rodzina pozostają podstawową kolebką formowania się ludzkiej osoby.”

“Wychowanie młodego pokolenia jest wspólnym zadaniem rodziców, Kościoła i Państwa. Dlatego, przy zachowaniu słusznej autonomii, konieczna jest najściślejsza współpraca Kościoła ze szkołą, z władzami samorządowymi, uczelniami wyższymi i innymi świeckimi instytucjami zajmującymi się wychowaniem młodych.”

Współpraca rodziców i innych świeckich w dziele edukacji wymaga ich osobistego przygotowania i nieustannego pogłębiania wiedzy religijnej, duchowości i korekty postaw na podstawie Ewangelii i Magisterium. Bardzo zatem zachęcam Was, Bracia w biskupstwie, abyście dołożyli starań o organizację katechezy dorosłych tam, gdzie tego brak oraz wspierali środowiska, które takie nauczanie już podejmują.”

Reakcja na słowa papieża Benedykta XVI wśród polskich biskupów

Przed wyjazdem do polskich biskupów papież długo rozmawiał z nimi o swojej filozofii i odrzuceniu nauczania Vaticanum II na temat kapłaństwa. Choć nie podał dokładnej godziny i miejsca, widać, że zwracał się do niektórych przywódców polskiego Kościoła. Polscy katolicy są na ogół przeciwni nauce Vaticanum II, która chciała odkupić kapłaństwo z jego dawnych ograniczeń. Przemówienie papieża Benedykta XVI miało być stanowczą i bezkompromisową obroną biblijnego kapłaństwa, a także przesłaniem pokoju i pojednania wśród biskupów Kościoła w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *