Spotkanie papieża Benedykta XVI z duchowieństwem w Archikatedrze św. Jana

Wnętrze Archikatedry Świętego Jana, w której odbyło się spotkanie z papieżem Benedyktem XVI.

24 września 2006 roku papież Benedykt XVI spotkał się z grupą polskich duchownych w Archikatedrze św. Jana w Warszawie. Jana w Warszawie. Spotkanie przebiegało w napięciu, gdyż niektórzy uczestnicy byli świadkami wyraźnie niezręcznej, a nawet zirytowanej postawy papieża wobec ich sytuacji narodowej. Kwestią Polski Watykan zajął się już wcześniej w tym roku, kiedy to Urząd Stolicy Apostolskiej ds. Kościołów Wschodnich wydał instrukcję, która wyjaśniała, w jaki sposób protestanci mogą w pełni uczestniczyć w celebracjach liturgicznych oraz w jaki sposób księża z innych Kościołów mogą być wyświęcani do posługi katolikom w Polsce. 

Jaki był cel spotkania papieża Benedykta XVI z duchowieństwem w Archikatedrze św. Jana w 2006 roku?

Papież chciał się spotkać z duchowieństwem polskim, ponieważ chciał wyrazić swoje zaniepokojenie trudną sytuacją, w jakiej znajduje się polski Kościół. Polski episkopat wydał list pasterski do wiernych, w którym pouczył proboszczów, aby nie udzielali sakramentów osobom, które mają ślub cywilny. Radził też, aby księża z innych Kościołów nie byli wyświęcani do posługi katolikom. Papież miał nadzieję zachęcić obecnych kapłanów do pozostania wiernymi nauczaniu i tradycji Kościoła, nawet jeśli rząd i społeczeństwo Polski tego nie robią. Papież miał również nadzieję zachęcić obecnych księży do zachowania wiary oraz ducha modlitwy, bez względu na okoliczności, w jakich się znajdują.

Jak wyglądało Spotkanie z duchowieństwem w Archikatedrze św. Jana w 2006 roku w Warszawie?

Spotkanie w Archikatedrze św. Jana okazało się bardzo intensywnym i emocjonalnym przeżyciem dla wszystkich obecnych księży, a także dla niektórych osób świeckich. Spotkaniu przewodniczył arcybiskup Stanisław Gliczewski, arcybiskup wschodni Kościoła katolickiego w Polsce. Spotkanie podzielono na trzy części. Pierwszą część stanowiło ogólne przedstawienie papieża i Watykanu. Druga część spotkania to sesja pytań i odpowiedzi z papieżem. Na koniec papież wygłosił 30-minutowe przemówienie.

Co powiedział papież Benedykt XVI podczas spotkania z duchownymi w Archikatedrze św. Jana w 2006 roku w Warszawie?

Papież Benedykt XVI rozpoczął swoje spotkanie z duchowieństwem w Archikatedrze św. Jana od przedstawienia Polakom Stolicy Apostolskiej i Watykanu. Mówił o znaczeniu Kościoła w Polsce oraz o uczuciach wdzięczności wobec Stolicy Apostolskiej. W drugiej części spotkania obecni księża zadali Papieżowi szereg pytań, obejmujących różne tematy. Papież odpowiedział na wszystkie pytania, mówiąc księżom, że powinni bardziej troszczyć się o to, by być dobrym przykładem, niż o to, by inni widzieli, że robią to, czy tamto. Papież zakończył spotkanie, mówiąc księżom, że powinni nadal się modlić, nie zniechęcać się i nie tracić nadziei.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *