Our Archive

Twarz Jezusa Chrystusa w koronie cierniowej.

Jezus Chrystus jest ostatecznym źródłem nadziei dla ludzkości. Urodził się 2000 lat temu w małym miasteczku Betlejem w Palestynie, dorastał jako cieśla i prowadził przykładne życie, dopóki zginał tragiczną śmiercią. Chrześcijanie uznają go za Boga, a wyznawcy innych wierzeń traktują jako ważnego proroka. Co należy wiedzieć o Jezusie? Kim jest Pan Jezus? Jezus Chrystus jest […]

Read More
Historia Abrahama przedstawiona na kolorowym witrażu z postacią proroka.

Dla wielu może to być zaskoczeniem, ale Księga Rodzaju nie zawiera historii Abrahama. Pierwsza księga Starego Testamentu kronikarsko przedstawia historię Abrama aż do jego małżeństwa z Sarą. Nawet gdy Abramowi zostaje przywrócone znaczenie w rozdziale 11, narracja nigdy nie wychodzi poza jego małżeństwo z Sarą i ich wyjazd do Kanaanu. Co jeszcze powinieneś wiedzieć o […]

Read More
Drzwi do anglikańskiej świątyni.

Anglikanizm to rodzina wyznań chrześcijańskich, których korzenie sięgają okresu reformacji. Wszystkie kościoły anglikańskie łączy kilka podstawowych cech. W tym artykule krótko je mówimy. Co to anglikanizm? Anglikanizm to rodzina wyznań chrześcijańskich wywodzących się z protestantyzmu. Nazwa „anglikanie” pochodzi od Kościoła Anglikańskiego, który był kiedyś znany jako Kościół Anglii i powstał z istniejącego wówczas Kościoła Rzymskiego. […]

Read More
Słowo herezja wydrukowane na kartce papieru otoczone innymi słowami herezja.

Herezja to przekonanie lub pogląd, który jest sprzeczny z nauką Kościoła. Ci, którzy wyznają i głoszą takie przekonania, są znani jako heretycy. Takie osoby, grupy lub sekty Kościół odrzuca, ponieważ celowo lub nieumyślnie wprowadzają innych w błąd fałszywymi naukami. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o herezji. Co to jest herezja? Herezja oznacza przekonanie lub […]

Read More
Ksiądz w koloratce, którego zgodnie z zasadami Kościoła Katolickiego obowiązuje celibat.

Celibat to nałożona na siebie abstynencja od seksu. Reguła ta, znana również jako „Śluby nieszporne dla świeckich”, wzywa do ascetycznego życia, które obejmuje celibat i post. Chociaż wśród katolików wiele mówi się o celibacie, nie każdy zna najważniejsze faktu na jego temat. Ten artykuł rozwiewa wątpliwości! Co to jest celibat? Celibat to postanowienie, że nie […]

Read More
Świątynia kościoła greckokatolickiego z dwoma wysokimi wieżami na tle jasnego nieba.

Kościół greckokatolicki jest jednym z dwóch kościołów wywodzących się z Cesarstwa Bizantyjskiego. Zarówno Kościół greckokatolicki, jak i Kościół prawosławny mają wspólne korzenie. Istnieje jednak wiele różnic pomiędzy nimi. W tym artykule krótko omówimy, co charakteryzuje Kościół greckokatolicki. Co to Kościół greckokatolicki? W ten sam sposób, w jaki istnieją dwa Kościoły Wschodu, istnieją również dwa Kościoły […]

Read More
Wnętrze luterańskiej świątyni z widokiem na część główną.

Dzień Reformacji, 31 października, to czas wspominania reformacji protestanckiej. To właśnie tego dnia w 1517 roku niemiecki ksiądz i uczony Marcin Luter przybił swoje 95 tez do drzwi Kościoła Zamkowego w Wittenberdze. Jego akt sprzeciwu doprowadził do reformacji, która na zawsze zmieniła chrześcijaństwo. Kościół luterański jest jedną z gałęzi kościołów chrześcijańskich, które powstały w wyniku […]

Read More
Wnętrze prawosławnej świątyni z charakterystycznymi świecami to coś, czym różni się prawosławie od katolicyzmu.

Słowo „prawosławny” pochodzi od greckiego słowa oznaczającego „właściwe przekonanie”. Kościół prawosławny podkreśla potrzebę, aby każdy wierzący był ugruntowany w wierze i miał mocne zrozumienie nauk chrześcijaństwa. W ten sposób Kościół Prawosławny różni się od wielu innych kościołów chrześcijańskich, ponieważ oferuje alternatywę dla chrześcijan szukających czegoś więcej w swojej wierze. Czym dokładnie różni się prawosławie od […]

Read More
Ludzie na tle zachodzącego słońca wznoszę do nieba chrześcijańskie krzyże.

Katolicyzm i protestantyzm to dwie podstawowe odmiany chrześcijaństwa od XVI wieku. Jednak czym się różnią? Jakie są podobieństwa między nimi? Tego dowiesz się w tym krótkim artykule! Czym różni się protestantyzm od katolicyzmu? Główna różnica między katolicyzmem a protestantyzmem leży w ich rozumieniu Kościoła. Dla katolików Kościół to ludzie (świeccy) i sakramenty (księża). Dla protestantów […]

Read More
Głowa dziecka polewana wodą przez kapłana – chrzest protestancki praktykuje całkowite zanurzenie głowy.

Podobieństwa między chrztem protestanckim a katolickim mogą być mylące, ponieważ obie praktyki odnoszą się do praktyki chrzczenia kogoś na znak nawrócenia i inicjacji w chrześcijaństwo. Istnieją jednak istotne różnice w obu przypadkach. Jakie? Dowiesz się tego w poniższym artykule! Jak wygląda chrzest protestancki? Chrzest protestancki odbywa się w basenie z wodą, w przeciwieństwie do chrztu […]

Read More