Our Archive

Postać proroka na tle rozjaśnionego nieba – mesjanizm jako symbolika.

Mesjanizm to wiara w mesjasza (od hebrajskiego słowa oznaczającego „pomazańca”) lub zbawiciela, który przyjdzie i zakończy wszelkie zło na świecie. Istnieją chrześcijańskie, muzułmańskie, buddyjskie i hinduistyczne ruchy mesjanistyczne. Co warto o nich wiedzieć? Sprawdźmy! Czym jest mesjanizm? W tradycji chrześcijańskiej mesjanizm odnosi się zazwyczaj do kogoś, kto uratuje ludzkość od grzechu. Chrześcijanie wierzą, że Jezus […]

Read More