Our Archive

Figura Maryi na tle rozjaśnionego nieba. Objawienia maryjne w symbolice.

Czy wiesz, że Najświętsza Maryja Panna znów staje się widzialna, aby dać nam specjalne wskazówki? Czy wiesz, że objawiła się kilku osobom w różnych miejscach, w różnym czasie i z różnymi przesłaniami? Dowiedz się więcej o objawieniach maryjnych. Czym jest objawienie maryjne? Objawienie Najświętszej Maryi Panny to wizja doświadczana przez osoby, w której Maryja Panna […]

Read More
Kult maryjny bardzo często ujawnia się w przydrożnych kapliczkach pełnych kwiatów, takich jak ta na zdjęciu.

Maryja jest podstawową postacią w Kościele katolickim. Maryja należy do najważniejszych postaci dla katolików. Nabożeństwo do Maryi stanowi istotną część tradycji katolickiej ze względu na szczególną rolę matki Jezusa w Bożym planie dla ludzkości. Dowiedz się o nim więcej, w tym krótkim artykule. Skąd wziął się kult maryjny w Kościele katolickim? Chrześcijańskie nabożeństwo do Maryi […]

Read More