Our Archive

Postać papieża z wyciągniętą ręką na tle budynków widoczna z tyłu.

Światowe Spotkanie Rodzin to światowy szczyt, który odbywa się co trzy lata i gromadzi przywódców Kościoła katolickiego, Kościołów gospodarzy i innych wspólnot wyznaniowych, przywódców państw z różnych krajów, a także przedstawicieli organizacji międzynarodowych. Spotkania odbywają się za każdym razem w innym kraju. Pierwsze Światowe Spotkanie Rodzin odbyło się w 1994 roku w Rzymie pod przewodnictwem […]

Read More