Our Archive

Chrześcijański krzyż reprezentujący największą religię, która wyznaje monoteizm.

Wiele światowych religii, w tym hinduizm i buddyzm, to religie henotystyczne. Oznacza to, że uznają wielu bogów, ale również wierzą, iż istnieje jeden najwyższy Bóg ponad nimi wszystkimi. Monoteizm idzie o krok dalej, wierząc w tylko jednego Boga zamiast wielu. Co jeszcze warto wiedzieć o monoteizmie? Jakie są jego główne cechy? Czym jest monoteizm? Słowo […]

Read More