Kim jest szatan, jak powstał i dlaczego nęka ludzi?

Czerwony wąż wychodzący z ciemności – taki obraz symbolizuje szatana.

Szatan jest ognistym antagonistą w literaturze biblijnej. W Starym Testamencie wspomniano go 35 razy, z czego 17 treści pochodzi z Księgi Izajasza. W chrześcijaństwie wiele mówi się o szatanie, ale nie wszyscy wyznawcy Chrystusa znają szczegóły na jego temat. W tym tekście poznasz kilka ciekawych faktów.

Kim jest szatan według Biblii?

W biblijnych księgach szatan jest przedstawiony jako przeciwnik Boga, który odpowiada za cierpienie ludzi. W Nowym Testamencie szatan występuje w roli przeciwnika Chrystusa i jego wyznawców. Szatana to upadły anioł, który żyje w Otchłani. Zachowuje się jak zwodziciel, ponieważ szydzi z człowieka i otwarcie sprzeciwia się Bogu. Jednocześnie oszukuje, a także wprowadza w błąd ludzi na Ziemi.

Biblia mówi nam, że Bóg stworzył wszystko, w tym aniołów. Przed wojną w niebie wszyscy aniołowie byli z natury „dobrzy” (por. Mk 12,25; Mt 19,16-19; 1 Tm 6,16). Aniołowie nigdy nie wykazywali złych skłonności, dopóki nie upadli. Aniołowie zostali stworzeni z wolną wolą i mogli wybrać, czy chcą iść za Bogiem, czy nie. Szatan wolał oddzielić się od Boga.

Kiedy i jak powstał szatan?

Jak wspomniano powyżej, aniołowie powstali z miłości przez Boga. Biblia nie mówi nam dokładnie, kiedy i gdzie został stworzony Szatan. Jedyne, co pewne, to fakt, że Szatan istniał przed Adamem i Ewą, ponieważ widział ich stworzenie (Rdz 2:16-17).

Jaki jest opis diabła w Biblii?

Fragmenty opisujące diabła znajdują się w różnych księgach Starego Testamentu. W tych fragmentach diabeł jest przedstawiony jako potężna, boska postać, która kiedyś odpowiadała za ochronę świątyni Boga. Diabeł był piękny i chwalebny, ze szczególnym uwzględnieniem jego stóp. Zatracił swoją wspaniałą naturę przez pychę, ponieważ chciał mieć wyższy status niż sam Bóg.

Dlaczego szatan jest zły?

Pragnienie władzy przez diabła, połączone z jego pychą, doprowadziło go do buntu przeciwko Bogu. Takie zachowanie zainspirowało innych do pójścia za jego przykładem i również zbuntowania się przeciwko Bogu. W ogrodzie Eden, szatan namówił pierwszych ludzi do buntu przeciwko Bogu. Dlatego ludzie rodzą się z grzeszną naturą, która prowadzi nas między innymi do kłamstwa, kradzieży i morderstw.

Czego szatan boi się najbardziej?

Diabeł nie boi się Boga. Raczej diabeł boi się, że zostanie zignorowany. Jak mówi nam Biblia, został wyrzucony z nieba, ponieważ chciał być jak Bóg. Pragnął uwielbienia własnej osoby. Chciał, aby ludzie oddawali mu cześć i chwałę. Chciał być na równi z Bogiem. Właśnie dlatego obawia się, że zostanie zapomniany i nie będzie już istotny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *