Luteranizm – czym jest, jak powstał i jakie ma zasady?

Wnętrze luterańskiej świątyni z widokiem na część główną.

Dzień Reformacji, 31 października, to czas wspominania reformacji protestanckiej. To właśnie tego dnia w 1517 roku niemiecki ksiądz i uczony Marcin Luter przybił swoje 95 tez do drzwi Kościoła Zamkowego w Wittenberdze. Jego akt sprzeciwu doprowadził do reformacji, która na zawsze zmieniła chrześcijaństwo. Kościół luterański jest jedną z gałęzi kościołów chrześcijańskich, które powstały w wyniku reformacji. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, czym jest luteranizm, jaka jest jego historia i zasady.

Co to jest luteranizm?

Luteranizm to odłam chrześcijaństwa, który podąża za naukami Marcina Lutra, XVI-wiecznego niemieckiego teologa, założyciela reformacji protestanckiej. Luteranie wierzą w autorytet Biblii, przebaczenie grzechów przez wiarę w Jezusa Chrystusa i potrzebę zbawienia wszystkich ludzi. Luteranie wierzą również, że każdy otrzymuje zbawienie dzięki łasce Bożej, a nie dzięki własnym wysiłkom. 

Kiedy i jak narodził się luteranizm?

Luteranizm narodził się w wyniku reformacji protestanckiej w 1517 roku. Wtedy Marcin Luter przybił swoje 95 tez do drzwi Kościoła Zamkowego w Wittenberdze. Twierdzenia Lutra były krytyką praktyk ówczesnego Kościoła rzymskokatolickiego, takich jak sprzedaż odpustów. Idee Lutra dotyczące zbawienia przez samą wiarę oraz znaczenia Pisma Świętego nad autorytetem papieża szybko się przyjęły i do 1530 roku ruch zyskał masowy status. Wydarzenie określono mianem „reformacji luterańskiej”.

Jakie są zasady luteranizmu?

  • Wiara w Bożą łaskę – luteranie uważają, że każdy jest zbawiony dzięki Bożej łasce, a nie dzięki własnym uczynkom.
  • Przebaczenie grzechów przez wiarę w Jezusa Chrystusa – luteranie twierdzą, że jedynym sposobem na uzyskanie przebaczenia za grzech jest wiara w Jezusa Chrystusa i Jego śmierć na krzyżu. 
  • Autorytet Biblii – luteranie wierzą, że Biblia stanowi ostateczny autorytet we wszystkich sprawach dotyczących wiary i praktyki. 
  • Konieczność dobrych uczynków – chociaż same dobre uczynki nie prowadzą do zbawienia, luteranie wierzą, że dobro, które ktoś czyni w tym życiu, będzie mu towarzyszyć w następnym.

Czym różni się luteranizm od katolicyzmu?

Główna różnica między luteranizmem a katolicyzmem polega na tym, że luteranie wierzą, że każdy jest zbawiony dzięki łasce Bożej, a nie dzięki własnym wysiłkom. Katolicy uważają, iż ludzie otrzymują zbawienie zarówno dzięki łasce Bożej, jak i własnym uczynkom poprzez prowadzenie cnotliwego życia. 

Jakie są konsekwencje przejścia na luteranizm?

Jeśli przejdziesz na luteranizm, dołączysz do Kościoła chrześcijańskiego, który ma długą i bogatą historię. Staniesz się częścią wspólnot, która kładzie nacisk na prowadzenie cnotliwego życia. Luteranizm podkreśla także znaczenie Pisma Świętego jako ostatecznego autorytetu w sprawach wiary. Przejście na luteranizm oznacza, że będziesz musiał zrezygnować z wielu tradycji swojej poprzedniej religii. Stracisz prawo do uczestniczenia w katolickich sakramentach, takich jak komunia czy spowiedź. 

Jak przejść na luteranizm?

Przestudiuj Biblię i luterański katechizm, który obejmuje podsumowanie tego wyznania. Możesz również uczestniczyć w luterańskich nabożeństwach, zwłaszcza jeśli w pobliżu znajdują się kościoły luterańskie. Istnieje wiele książek, które określają podstawowe nauki Kościoła luterańskiego, takie jak Mały katechizm, Wyznanie Augsburskie i Artykuły Smalcald. Po ugruntowaniu wiedzy otrzymasz sposobność do przyjęcia luteranizmu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *